Nieuwsbericht

27 juli 2020

De richtlijn Miskraam is gepubliceerd in de richtlijnendatabase van de Federatie Medisch Specialisten. Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de NVOG. De richtlijn is ontwikkeld door een multidisciplinaire werkgroep, die de Britse NICE-richtlijn Ectopic pregnancy and miscarriage als uitgangspunt heeft genomen. Verschillende onderdelen uit de NICE-richtlijn zijn
geadapteerd zodat ze passen in de Nederlandse situatie en zijn van een update voorzien zodat de meest recente literatuur is meegenomen.

Deze richtlijn beschrijft de behandeling van vrouwen met een miskraam tot een zwangerschapsduur van 20 weken. Voor veel vrouwen en hun partners is een miskraam een emotionele gebeurtenis en is er tijd nodig om dit – eventueel onder begeleiding – te verwerken. Het belang van vruchtbaarheid en onbekendheid met de oorzaken van een miskraam kunnen invloed hebben op de beleving. Rekening houdend met deze gevoelens en angsten moet de diagnostiek en behandeling in de jonge zwangerschap 7 dagen per week en 24 uur per dag adequaat en met begrip en compassie worden georganiseerd. In deze richtlijn wordt zowel de diagnostiek als de behandeling rondom miskramen en miskraamresten beschreven. Ook is er aandacht besteed aan de informatievoorziening voor patiënten en logistieke aspecten van miskraamzorg.

Het is een omvangrijk document en dat kan nadelig zijn in het gebruik. Echter de opbouw van de richtlijn is modulair, zodat deze overzichtelijk wordt weergegeven en eenvoudig geraadpleegd kan worden in de richtlijnendatabase (en in de toekomst geschikt is voor modulair onderhoud).

Disclaimer

Een miskraam is een zwangerschap die spontaan eindigt tot en met een zwangerschapsduur van 20 weken. De gekozen definitie-aanpassing van 20 weken amenorroeduur in plaats van 16 weken is gemaakt in overeenstemming met geldende internationale richtlijnen. Deze aanpassing heeft (in nauw overleg met de KNOV en Perined) geen invloed of verandering op de perinatale registratie (PRN) bij Perined. Hierbij is rekening gehouden met de nieuwe dataset voor de PRN-registratie, zoals die nu overal geïmplementeerd is en/of wordt.