Nieuwsbericht

29 juli 2021

In de eerste module van de multidisciplinaire richtlijn ‘postnatale zorg in de algemene kindergeneeskunde’ wordt de zorg ten aanzien van neonatale hypoglycemie beschreven. Deze richtlijn beschrijft de zorg voor intramuraal geboren kinderen en daarmee uitdrukkelijk niet de zorg voor eerstelijns geboren kinderen. In de winter van 2020 is hierover een artikel gepubliceerd in het TvV (zie onderaan dit bericht).

Momenteel wordt er gewerkt aan een factsheet over glucosecontroles in de eerste lijn. Hierin wordt de literatuur beschreven en wordt een advies gegeven over glucosecontroles in de eerste lijn. De KNOV is zich ervan bewust dat dit onderwerp in veel regio’s actueel is. Door de complexiteit van het onderwerp is er tijd nodig om tot een factsheet te komen, afgestemd op de eerste lijn. We hopen dat gewacht kan worden met implementatie van de regioprotocollen tot publicatie van de factsheet. Helaas ontbreekt de tijd tot december om in te gaan op regio-specifieke vragen. Het streven is om de factsheet uiterlijk in december 2021 te publiceren voor leden. Op 1 december om 20:00 uur wordt een webinar georganiseerd met toelichting op de factsheet.