Best Practice

Laatste update: 28 oktober 2021
Plaatsingsdatum: 26 oktober 2021

Er zijn tal van hulpmiddelen waarmee je als verloskundige de kwetsbaarheid van een zwangere vrouw (eerder) kunt opsporen. En hoewel er niet één ‘superinstrument’ tussen zit, bieden ze alle wel een ingang om het gesprek aan te gaan. Een van de die instrumenten is ALPHA-NL, een vragenlijst over psychosociale onderwerpen. Het helpt de verloskundige en cliënt om na te gaan of er behoefte is aan steun of hulp tijdens de zwangerschap. Alles valt of staat met hoe en binnen welke context je het instrument toepast. Want je kunt wel een kwetsbare zwangere in het vizier hebben, maar wat doe je er vervolgens mee? Hoe is de samenwerking met het sociale domein, kan je makkelijk doorgeleiden? 

Lees meer over ALPHA-NL in het artikel Sociale verloskunde: instrumenten voor signaleren kwetsbaarheid (De Verloskundige, 2021-02). Onder andere een interview met Darie Daemers, verloskundig onderzoeker. Daemers doet aan de Academie Verloskunde Maastricht, samen met de AVAG, onderzoek naar de werkwijze met screeningsinstrument ALPHA-NL tijdens het eerste consult in Groningen. 

Nieuws

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda