Nieuwsbericht

20 februari 2023

Weet jij wie in jouw gemeente de beleidsmedewerker of wethouder is die het aandachtsgebied jeugd of gezondheid heeft? En zit jij al aan tafel om de beschikbare gelden te bespreken? Dit is hét moment om in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor het laten subsidiëren van je werkzaamheden die niet binnen de tarieven van de zorgverzekeraar passen. 

Op drie februari hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de GGD GHOR en het ministerie van VWS het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. Stip op de horizon is in 2040 een gezonde generatie met weerbare gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis. 

VWS investeert extra in gezondheid. Voor deze kabinetsperiode is afgesproken dat het totale bedrag voor lokale preventieactiviteiten, gezondheidsbevordering, sociale basis en sport en bewegen stijgt naar circa 300 miljoen per jaar. Daarvan is 195 miljoen structureel. Bovendien is in het Integraal Zorgakkoord (IZA) afgesproken dat er voor gemeenten jaarlijks maximaal 150 miljoen structureel beschikbaar wordt gesteld voor concrete plannen om de IZA-doelen te verwezenlijken. Regionale samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten maakt daar een belangrijk onderdeel van uit. 

De Rijksoverheid stelt gemeentes een specifieke uitkering (SPUK) ter beschikking, onder andere voor preventie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Een belangrijk aspect binnen het GALA-akkoord is het terugdringen van gezondheidsachterstanden. De lokale Kansrijke Start coalities zijn hierin een belangrijke sparringpartner voor gemeenten. Gemeenten kunnen SPUK-gelden inzetten voor het vormen, versterken en behouden van de lokale coalities, het inzetten van erkende interventies en het maken van regionale samenwerkingsafspraken rondom Kansrijke Start. 

Juist de beroepsgroep van verloskundigen is onmisbaar binnen de lokale coalities. Het is dé plek om te verbinden met partners in het sociale domein en om signalen die je vanuit de dagelijkse praktijk krijgt op de agenda van de gemeentes en andere partners te zetten. Hiermee verbeter je de zorg voor zwangeren en gezinnen (in een kwetsbare situatie) én verstevig je de positie van verloskundigen in de geboortezorgketen. Dus pak je kans en bevraag de wethouder en/of beleidsmedewerker over hun plannen binnen Kansrijke Start en deel je observaties en projecten om aanspraak te kunnen maken op subsidie voor werkzaamheden die niet vergoed worden door de zorgverzekeraar. 

Achtergrond en voorbeelden van lokale projecten vind je hier

Heb jij een mooi voorbeeld van een lokale aanpak voor een Kansrijke Start? Deel die met ons via nvanderlaan@knov.nl. Wij worden graag geïnspireerd en dit kan collega verloskundigen alleen maar verder helpen.