Verhoging maximumtarieven geboortezorg 2022

26 oktober 2021

Het kabinet stelt 675 miljoen euro extra beschikbaar voor de zorgsalarissen vanaf 2022. Dit komt neer op een verhoging van de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (ova) voor 2022 met 1,13%. Om ervoor te zorgen dat deze extra arbeidsvoorwaardenruimte al in 2022 bij aanbieders terecht komt, past de NZa alle budgetten en tarieven voor 2022 zo snel mogelijk aan.

In deze informatiekaart geeft de NZa alvast een beeld van de aanpassingen per zorgsector. Alle maximumtarieven in de geboortezorg zullen voor 2022 dus naar boven toe bij worden gesteld. De NZa zal de KNOV en haar leden zo snel mogelijk berichten wanneer de nieuwe tarieven worden gepubliceerd.