Nieuwsbericht

26 september 2023

Vanuit de KNOV initieert het projectteam Optimaliseren Organisatiegraad leergroepbijeenkomsten voor regio’s die een zorggroep aan het opzetten zijn. Dit ter inspiratie, om ervaringen uit te wisselen en om praktische stappen door te nemen. Op 12 september jl. spraken zij met 6 enthousiaste initiatiefnemers uit leergroep 1 die voor de tweede keer bijeenkwamen. Zoals in een eerder bericht te lezen, is deze groep qua oprichting al in een vergevorderd stadium. Waar lopen zij tegenaan? Welke actie is nodig richting zorgverzekeraars? Wat zijn de deadlines voor monodisciplinaire contracten? Over deze en meer praktische vragen werd tijdens deze bijeenkomst constructief met elkaar gesproken. 

Stevige positionering eerste lijn 

Het aantal zorggroepen in de geboortezorg stijgt in de komende periode hard. Het is goed om te zien dat steeds meer regio's zich stevig organiseren om de samenwerking met elkaar en met onze partners te verbeteren. Met een stevige organisatie kunnen we de kwaliteit van de geboortezorg vergroten en samen met stakeholders de uitdagingen van deze tijd aangaan.

Inkoopronde als zorggroep geboortezorg 2024 

De regio’s maken inmiddels bij de zorgverzekeraars bekend dat er in de regio een zorggroep wordt/is opgericht en welke praktijken zijn aangesloten bij de zorggroep. De zorgmakelaar of directeur van de zorggroep maakt zich bekend bij de zorgverzekeraars als ‘onderhandelaar’ en eerste aanspreekpunt van de betreffende zorggroep.  

Modelovereenkomsten in ontwikkeling 

De KNOV laat juridisch getoetste modelovereenkomsten ontwikkelen voor de twee zorggroepvarianten (zie eerder bericht): een variant onderaannemersovereenkomst voor de zorggroep als hoofdaannemer/contractant en een variant voor de zorggroep in de zorgmakelaarsvariant (zie voor beide documenten de pagina Samenwerking verloskundigen). De zorgmakelaar of directeur onderhandelt namens alle praktijken die een zorgmakelaarsovereenkomst, dan wel onderaannemersovereenkomst hebben met de zorggroep. In beide gevallen kiest iedere praktijk er uiteindelijk zelf voor om wel of niet akkoord te gaan met het onderhandelingsresultaat.  

Wat verder ter tafel kwam 

  • Naamgeving en inschrijving bij de Kamer van Koophandel. 
  • Deadlines voor monodisciplinaire contracten.  
  • Hoe ga je om met praktijken die (ook) een echopraktijk hebben?  
  • In verband met belangenverstrengeling is het niet toegestaan zelf contracten te bekijken of een aantal verloskundigen dit vragen. 
  • De KNOV heeft onderzocht welke partijen kunnen ondersteunen bij declareren. Dit is namelijk een van de zaken die geregeld moet worden bij de variant zorggroep als hoofdaannemer (contractant), Op dit moment blijkt maar één partij deze service te kunnen/willen leveren.  
  • Bij vragen niet de volgende leergroepbijeenkomst afwachten: het projectteam Optimalisatie Organisatiegraad bellen of mailen kan altijd.

Waar gaan de regio’s de komende weken mee aan de slag? 

  • Zorggroep formaliseren, overeenkomst naar praktijken sturen, zorgverzekeraars informeren. 
  • Op 31 oktober is er een inspiratiesessie vanuit het projectteam Optimalisatie Organisatiegraad. Deze bijeenkomst is voor iedereen die geïnteresseerd is in professionalisering en optimalisering van hun organisatiegraad. Interne sprekers zijn aanwezig, maar ook een huisarts met veel ervaring in een zorggroep. Daarnaast wordt een paneldiscussie opgezet.