Nieuwsbericht

21 februari 2023

Op 6 februari hebben NVOG, Bo Geboortezorg en de KNOV gepleit voor het volwaardig meenemen van de geboortezorg bij de aangekondigde monitoring van minister Kuipers (VWS) naar eigen betalingen in de zorg. Onze gezamenlijke brief aan de Tweede Kamer heeft resultaat. Zowel VVD, D66 en SGP vragen in een schriftelijk overleg naar de redenen van de minister waarom welke zorg wel en niet wordt meegenomen in de aangekondigde monitoring. GroenLinks ziet dat er wordt gekeken naar de eigen bijdrage voor kraamzorg, maar dat andere vormen van zorg rondom zwangerschap en geboorte niet worden genoemd. GroenLinks vraagt of de minister bereid is om ook te kijken naar kosten voor anticonceptie, eigen bijdragen voor poliklinische bevallingen, drugsscreening en prenatale screening.

Ook de SGP leest dat er wordt gekeken naar de eigen bijdrage voor kraamzorg, maar de eigen bijdrage voor niet medisch-noodzakelijke poliklinische bevalling in de monitor ontbreekt. Terwijl het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseerde al in 2020 om deze eigen bijdrage te schrappen vanwege de ongewenste effecten die deze verplichte betaling oplevert. De BBB vindt het een goed plan dat de minister deze stapeling gaat monitoren, om inzicht te krijgen in welke stapelingen er zijn. Daarbij wil BBB meenemen de betalingen die er binnen de geboortezorg zijn en extra uitgaven aan zelfzorg.

De PVV mist een aantal onderdelen in de monitor die de minister gaat opzetten. Ook zij noemen de eigen bijdrage voor de poliklinische bevalling, en daarnaast waarom niet gekeken wordt naar de kosten van zelfzorg-medicijnen of die van vitamine-D die recent uit het basispakket is geschrapt. Verder vraagt ook de PvdA hoe de minister tot de samenstelling gekomen van de eigen betalingen die worden gemonitord is gekomen.  En of de eigen bijdrage voor niet medisch noodzakelijke poliklinische bevallingen ook wordt meegenomen in de monitor. Tot slot wil de PvdA weten wat het effect van de stapeling van zorgkosten is op zorgmijding en of het mogelijk is de resultaten in een Europees perspectief te plaatsen.

Zodra de minister deze vragen heeft beantwoord, bericht de KNOV hier weer over.