Nieuwsbericht

14 februari 2023

Gezamenlijk hebben de NVOG, Bo Geboortezorg en de KNOV op 22 juni 2022 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met als doel: afschaffing van de eigen bijdragen in de geboortezorg. Het gaat met name om de eigen bijdrage voor poliklinisch bevallen en voor kraamzorg. Ondanks deze en andere inzet is er nog geen verandering in zicht. Daarom hebben we opnieuw een brief naar de Tweede Kamer gestuurd om bij de monitoring die door minister Kuipers (Volksgezondheid) is aangekondigd over het effect van stapeling van eigen betalingen in de zorg, de geboortezorg in zijn geheel mee te nemen.

Zwangerschap en geboorte kostbaar voor veel huishoudens
Het bedrag dat een zwangere vrouw rondom de zwangerschap en bevalling zelf betaalt, kan eenvoudig oplopen tot €732,25 (Poliklinisch bevallen €525,85 en Kraamzorg €206,40). Het is zorgelijk dat deze eigen bijdragen er nog steeds zijn, omdat:

  • De eigen bijdrage de keuze beïnvloed voor de locatie van de bevalling;
  • Er ongelijkheid ontstaat in de verloskundige zorg doordat er wisselend gezocht wordt naar oplossingen;
  • Dit een ongewenste prikkel is voor medicalisering;
  • De autonome keuze van de zwangere wordt beperkt;
  • Steeds meer gemeenten zelf tegemoetkomingen in de eigen betalingen voor bijvoorbeeld kraamzorg gaan organiseren, hetgeen zorgt voor versnippering en ook weer een toenemende ongelijkheid;
  • Het vaak voorkomt dat voor vrouwen waar de kwetsbaarheid het hoogst is, het meest wordt afgezien van zorg en ondersteuning door zorgmijding en angst voor rekeningen die zij niet kunnen betalen;
  • Voor een Kansrijke start voor iedereen deze eigen betalingen remmend werken en bijvoorbeeld de kraamzorg een rol speelt in het slagen van de borstvoeding en vermindering van roken in een gezin.

Bekijk onze brief
Onze gezamenlijke brief vindt u hier. Deze brief hebben wij verstuurd met het oog op het schriftelijk overleg over de Aankondiging monitoring stapeling eigen betalingen in de zorg waarvoor de deadline van het indienen van vragen door Tweede Kamerleden was op donderdagmiddag 9 februari.

Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen rondom dit thema. En zullen ons, samen met de andere partijen in de geboortezorg, blijven inzetten voor het afschaffen van de eigen bijdragen in de geboortezorg.