Nieuwsbericht

30 september 2022

De KNOV pleit al lange tijd voor een vergoeding voor de inzet van tolken in de geboortezorg. Samen met BO Geboortezorg hebben we een inhoudelijk kader voor de inzet van een tolk opgesteld, dat is overgenomen door de NZa en is verwerkt in de nieuwe 2023-tariefbeschikking. Hiervoor is het per 1 januari 2023 mogelijk om de inzet van een tolk te declareren.

De toeslag inzet tolk is een toeslag voor zorg, geleverd aan cliënten met een dusdanige taalbarrière dat zorg in het kader van zwangerschap en geboorte niet altijd effectief ontvangen wordt. De inzet van een tolk is gebaseerd op het 'Inhoudelijk kader inzet tolken anderstaligen', waarbij de erkende talentolk conform de kwaliteitsstandaard 'professioneel tolk' handelt en de inzet noodzakelijk is ten behoeve van de zorgverlening. De verloskundige maakt hierbij zelf de inschatting wanneer de inzet van een tolk noodzakelijk is. De tolk wordt ingezet tijdens de directe zorglevering van de zorgaanbieder aan de cliënt en mag per vijftien minuten worden gedeclareerd. De toeslag bedraagt in 2023 per 15 minuten: €25,14.

Je vindt de beleidsregel op de volgende pagina’s:

Prestatie- en tariefbeschikking verloskunde TB/REG-23614-02 - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)
Beleidsregel verloskunde BR/REG–23128a - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

Volgende week volgt een bericht met meer informatie en zal de NZa ook zelf hierover gaan communiceren.