Nieuwsbericht

24 oktober 2022

Wat is de weg van de informatie die de verloskundige in het cliëntendossier invoert tot en met de rapportages die in MijnPerined te zien is? In dit project wordt gewerkt aan het opzetten van een datajourney. De hele data-route wordt nauwkeurig nagelopen – van registreren in het dossier (in het Verloskundig Informatie Systeem (de VIS)) tot en met de rapportage in mijnPerined. Met als doel om daarmee de knelpunten beter te kunnen aanwijzen, begrijpen en oplossen. 

Waarom een datajourney?  

Er zijn een aantal hardnekkige problemen bekend bij de registratie in het dossier– en daarna - bij de aanlevering aan en verwerking van gegevens bij Perined. Die problemen zijn niet in een of twee zinnen te vangen. We kennen meerdere knelpunten – ook uit recent onderzoek – maar er zijn voor ons ook nog grijze gebieden; black boxes. Veel onderzoek naar de oorzaken van de problemen betreft helaas delen van de route die de data doorloopt. Er is nooit gekeken naar het geheel. De mogelijke oplossing blijft daardoor vaak in het midden.  

Het belang is groot 

De KNOV gelooft er in dat inzicht in de cijfers belangrijk is voor kwaliteitsverbetering. We weten dat verloskundigen zich vaak niet herkennen in hun eigen cijfers die ze zien van Perined (bijvoorbeeld in mijnPerined). Onvoldoende herkenning is een veelgenoemde reden de cijfers niet te benutten voor kwaliteitsverbetering. De KNOV vindt dat niet wenselijk; je moet je eigen (gerapporteerde) praktijkcijfers kunnen vertrouwen. Kortom, het uitzoeken van de knelpunten is een heel nuttige start naar verbetering van datakwaliteit.  

Aanpak 

We starten in het klein met een haalbaarheidsonderzoek (fase 1). Dit haalbaarheidsonderzoek is samen met Perined opgezet. In het haalbaarheidsonderzoek wordt van een beperkt aantal gegevens de datajourney inzichtelijk gemaakt, van registratie in de VIS tot en met de weergave in mijnPerined. Het starten met een beperkt aantal gegevens (een deel van de perinatale kernset) maakt het voor iedereen goed te overzien, ook qua inspanningen.  
 
Op basis van de uitkomsten van deze beperkte set, beslissen we in evaluatie-meetings samen met de werkgroep (bestaande uit verloskundigen) of het zinvol is alle data te gaan beoordelen (de hele perinatale kernset).  

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? 

Ben je geïnteresseerd of heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Stuur een mail naar projectmedewerker Eline Nanninga via enanninga@knov.nl. We bellen je dan om meer details te geven over deze datajourney en het project. Aanmelden kan tot en met 18 november 2022. Heb je interesse om deel te nemen aan de werkgroep? Bekijk dan deze oproep. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door kwaliteitsgelden vanuit ZonMw.