Nieuwsbericht

03 juni 2024

De KNOV start maandag 17 juni met het onderzoek naar het basistakenpakket voor eerste- en tweedelijns verloskundigen. Bij praktijkhouders vragen we ook specifiek naar kostenposten. Hiermee kunnen we de resultaten van ons eigen onderzoek vergelijken met het kostenonderzoek van de NZa dat start na de zomer. Wat ons onderzoek precies inhoudt en wie eraan meedoen, leggen we je hieronder uit.


Wat is het basistakenpakket?

Het basistakenpakket (BTP) beschrijft met welke taken je je als verloskundige bezighoudt en hoeveel tijd je daaraan besteedt. We gebruiken het BTP als uitgangspunt bij gesprekken met stakeholders over de formalisering van de functie (welke taken en verantwoordelijkheden hebben verloskundigen in cliëntgebonden én overstijgende taken en hoeveel tijdsinspanning vraagt dat), de financiële normen (de bekostiging van zorg door zorgverzekeraars) en kwaliteitsborging.

Waarom is er een onderzoek nodig?

Het laatste onderzoek naar het BTP is tien jaar oud en de inhoud van ons vak is sinds die tijd veranderd. Om de belangen van (klinisch) verloskundigen goed te kunnen behartigen, hebben we kennis nodig van de huidige taken, tijdsbesteding en de kosten van het draaiend houden van een praktijk. Daarnaast zijn de uitkomsten van het BPT-onderzoek belangrijk voor het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat start na de zomer en de herziening van het beroepsprofiel van de verloskundige. 

Wie doen er mee aan het onderzoek?

We hebben random 170 verloskundigenpraktijken en 25 verloskundige afdelingen in het ziekenhuis geselecteerd. Zit je in de steekproef? Dan heb je van ons een e-mail ontvangen met informatie over deelname aan het onderzoek. Als je niets hebt ontvangen (check voor de zekerheid ook je spambox), dan val je buiten de steekproef en doe je niet mee aan ons onderzoek.

Meedoen is belangrijk voor hele beroepsgroep

We beseffen goed dat we veel van verloskundigen vragen. Toch willen we benadrukken dat het belangrijk is voor jezelf en de hele beroepsgroep om mee te doen met het onderzoek als je in de steekproef zit. Want alleen met actuele en betrouwbare informatie, dat een realistische weergave van de dagelijkse praktijk is, kunnen we jullie belangen goed behartigen.

Hoe worden de gegevens verzameld?

We vragen verloskundigen om in de periode van 17 juni tot en met 21 juli (vijf weken) tijd te schrijven. KPMG, die het onderzoek in opdracht van ons uitvoert, heeft hiervoor een tool ontwikkeld. Deze tool maakt het mogelijk om snel en efficiënt de duur van de taak in te vullen, waarbij (clusters van) taken al benoemd zijn. Bij de eerste lijn vragen we ook naar specifieke praktijkkosten. Hiermee kunnen we de resultaten van ons eigen onderzoek vergelijken met het kostenonderzoek van de NZa. 

KPMG organiseert voor de deelnemers aan het onderzoek een aantal webinars. Tijdens deze webinars krijg je uitleg over de tool en is er volop mogelijkheid om je vragen te stellen.

Wat doet de KNOV? 

De KNOV heeft in aanloop naar het uitvoeren van het tijdbesteding en kostenonderzoek met haar werkgroepleden gespard over de items die nodig zijn om het onderzoek zo gedegen en betrouwbaar mogelijk te laten zijn. Samen met deze leden zullen we waar nodig de verkregen data duiden aan KPMG, zodat zij een rapport kan maken dat waardevol en nuttig is. 

Verder lezen