Nieuwsbericht

15 maart 2022
KNOV zet cijfers rondom zwanger en bevallen op een rij 

Goede en eenduidige informatie voor de zwangere vrouw rondom zwangerschap en geboorte is van belang. Op basis hiervan worden keuzes gemaakt die van invloed kunnen zijn. Verloskundigen hebben dan ook een rol in goede informatievoorziening naar hun cliënten, net als de andere betrokken zorgprofessionals. De KNOV ondersteunt als beroepsorganisatie leden door vanaf nu jaarlijks een Infographic te maken en te vernieuwen met de meest recente cijfers van dat moment. 
 
Bekijk nu de Infographic Zwanger en Bevallen 2022 waarin de cijfers uit 2020 worden gepresenteerd. De cijfers zijn gebaseerd op de landelijke database voor de geboortezorg ‘Perined’ en onderzoek naar de geboortezorg in een klinische setting.

In 2020 kende Nederland 161.699 zwangeren. Vrijwel iedere zwangere vrouw ziet een verloskundige tijdens haar zwangerschap en bevalling.  

  • Ongeveer 150.000 (90%) starten jaarlijks bij de verloskundige in de eerste lijn.  
  • Bijna 100.000 vrouwen bevallen ook bij de verloskundige.  

Dit is belangrijke informatie voor de zwangere vrouw, waar bijna 4.000 verloskundigen in Nederland heel trots op zijn!

Samen de informatievoorziening verbeteren 
De KNOV vindt het belangrijk om met andere medische zorgprofessionals binnen de geboortezorg gezamenlijk te communiceren. Zo werken de KNOV en NVOG samen binnen richtlijnen, maken zij gezamenlijk cliëntinformatie zoals animatiefilmpjes en consultkaarten. De KNOV heeft het NVOG-bestuur uitgenodigd om de informatievoorziening aan zwangere vrouwen samen te verbeteren. Informatie is immers een belangrijke voorwaarde in het maken van keuzes in een zo levensbepalende periode. 

Naast informatievoorziening, is ook het samen nemen van beslissingen als zwangere met de zorgprofessional essentieel. Daarom is de KNOV ook aangesloten bij de zorgbeweging ‘Samen beslissen’ en heeft een opsomming gemaakt van haar multidisciplinaire bijdragen.

De KNOV gaat zich met de leden nog meer inzetten om ‘Samen Beslissen’ in de praktijk te vergroten. Met deze stap van informatievoorziening en het opzoeken van samenwerking verwachten wij dat we gezamenlijk een bijdrage kunnen leveren.

Meer weten?

Neem contact op met onze programmamanager Rosanne van der Sterre via: rvandersterre@knov.nl. Wil je de infographic delen, verspreiden of gewoon downloaden? Klik op Zwanger en bevallen in Nederland hieronder om de infographic te downloaden.