Nieuwsbericht

24 januari 2023

In het vorige nieuwsbericht gaven we aan bezig te zijn met een na-meting en inmiddels is het project Nederlandse Triagewijzer Verloskunde (NTV) afgerond! De projectopbrengst vind je terug in het verslag Projectopbrengst NTV. Het verslag biedt inzicht in de te doorlopen stappen om te komen tot een succesvolle implementatie van de NTV in de eigen organisatie binnen de eerste lijn van verloskundigenpraktijken. Bij dit verslag hoort ook een ‘Handreiking implementatie Nederlandse Triagewijzer Verloskunde – Verloskundige entiteiten’. Beiden vind je hier.