Nieuwsbericht

20 juni 2023

Sinds 2021 adviseert de Gezondheidsraad aan zwangere vrouwen om zich te vaccineren tegen de griep.  Per 2021 was de griepprik te krijgen voor zwangere vrouwen. Naar aanleiding van het advies heeft Minister Kuipers (VWS) besloten om de griepvaccinatie op te nemen in het rijksvaccinatieprogramma. Vanaf oktober 2023 wordt de maternale griepvaccinatie opgenomen in de uitvoeringsrichtlijnen van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP).

Counseling 

Zwangeren kunnen zichzelf, indien zij deze vaccinatie wensen, aanmelden bij de jeugdgezondheidszorg om een afspraak in te plannen. De jeugdgezondheidszorg doet ook de registratie en de logistiek van het bestellen en bewaren van het vaccin.  

Zwangeren hebben in diverse onderzoeken duidelijk aangegeven dat zij hun informatie over deze vaccinatie willen krijgen van hun verloskundig zorgverlener. Dit betekent dat verloskundigen zwangeren informeren over het bestaan van deze vaccinatie en met hen bespreken of zij van dit aanbod gebruik willen maken. 

Begin juli krijgen verloskundigen via het RIVM een startpakket toegestuurd met onder andere een folder voor zwangeren, die bij het RIVM na te bestellen zijn. 

Geen vergoeding

De KNOV is in gesprek gegaan met de NZa of er een tariefaanpassing kan komen voor de counseling. De NZa heeft aangegeven dat dit op korte termijn niet mogelijk is, maar dat dit meegenomen wordt bij het kostenonderzoek dat de NZa uitvoert. Het volgende kostenonderzoek is in 2024 (over 2023), wat kan leiden tot tariefaanpassingen per 2026. We hebben aangegeven dat het ontbreken van een vergoeding de implementatie kan belemmeren.

Stijging vaccinaties

Vanuit de KNOV zien we de wens om de zwangere vrouwen te vaccineren ten behoeve van het kind toenemen. Daar zitten medisch-ethische en ook waardengedreven (is dit de beste besteding van geld en mensen?) vraagstukken aan. We gaan hierover in gesprek met de Gezondheidsraad en het RIVM.

Voor inclusie- en exclusiecriteria en aanvullende inhoudelijke informatie over de uitvoering en tijdsplanning van de griepvaccinatie klik hier.

Vragen? 

Op de KNOV-website is een Q&A te vinden met vragen over de griepvaccinatie bij zwangere vrouwen.