Nieuwsbericht

04 april 2023

Op donderdag 30 maart zijn alle verloskundige Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) vertegenwoordigers bij elkaar gekomen op uitnodiging van de KNOV. Met als doel: netwerken, verbinden en ervaringen uitwisselen. Er was meteen veel gespreksstof. Genoeg reden dus om over twee maanden nog een keer bij elkaar te komen met de elf regio’s.

Wat is er besproken?

Na een korte presentatie van KNOV-directeur Job Paulus over het Integraal Zorg Akkoord (IZA), regiobeelden, plannen en de mogelijkheid tot transformatiemiddelen ging het gesprek over de rol van een ROAZ-vertegenwoordiger. Het belang van mandatering (namens wie zit je en hoe stem je af), goede communicatie in en tussen regio’s en gebruik van onderliggende data. Vervolgens heeft de KNOV een beeld geschetst waar het de komende tijd gaat knellen en welke vraagstukken er met elkaar met prioriteit opgepakt moeten worden. Zo zijn er de komende tien jaar meer geboortes, tot zelfs 24% in een jaar. En zal het aantal zorgprofessionals naar verwachting nagenoeg gelijk blijven. Dit vraagt dus om een andere manier van werken, maar biedt ook kansen. We weten dat er door het inzetten van preventie en meer tijd voor de zwangere gezondheidswinst te behalen valt met minder (onnodige) medicalisering en ingrepen tot gevolg. Ook blijft het tegengaan van administratieve lasten belangrijk. Hierbij verschillen de best passende verbeteringen per regio en zorgvraag- en aanbod.

Vervolg

Op woensdagavond 12 april om 20.00 uur organiseert de KNOV via Teams een webinar over het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de mogelijkheden die dit biedt. Lees hier meer of klik hier voor de directe link naar het webinar.

Ook krijgt het gesprek met de ROAZ-vertegenwoordigers over twee maanden een vervolg.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem contact op met Tim de Kroon (senior public affairs adviseur) via: tdekroon@knov.nl.