Evenement

12 april 2023

Eind 2022 is door diverse zorgpartijen met het ministerie van VWS het Integraal Zorgakkoord (IZA) gesloten. Het doel hiervan is de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn er tussen het ministerie van VWS en partijen in de zorg afspraken gemaakt.

Vanuit het IZA wordt onder andere gewerkt met ROAZ-regiobeelden. Die worden omgezet in plannen om de uitdagingen in regio’s aan te pakken. Hoewel de KNOV geen ondertekenaar is van het IZA, is dit akkoord wel van invloed op de geboortezorg en het werk van verloskundigen. De KNOV ziet in deze hele beweging ook kansen voor verloskundigen. Kansen voor het verbeteren van zorg voor zwangeren en het verminderen van de capaciteitsproblematiek in ziekenhuizen door verplaatsing van zorg.

Hierover gaan we graag met je in gesprek tijdens een webinar op woensdagavond 12 april van 20.00 tot 21.15 uur. Naast het delen van informatie over het IZA, inventariseren we graag welke ondersteuning vanuit de KNOV gewenst en mogelijk is.

Bianca den Outer, oprichter en eigenaar van JB Lorenz, is gastspreker en gespreksleider tijdens het webinar. Zij heeft zich gespecialiseerd in het scherpstellen van strategische vraagstukken van zorgorganisaties, zorgverzekeraars en overheden in en rond de eerstelijnszorg en het sociaal domein. Eén van haar stellingen is dat het IZA grandioos kan slagen of mislukken. Het liefst ziet zij het slagen. Voor de transformatieplannen is de komende jaren 2,8 miljard euro beschikbaar. Samenwerking tussen verschillende zorgpartijen is hierbij belangrijk.

Tijdens dit KNOV webinar nemen we je mee in het speelveld van financiën in onder meer de Zorgverzekeringswet en het Sociaal Domein. Vragen die we tijdens het webinar willen bespreken en beantwoorden zijn:

  1. Wat is het grote verschil tussen gelden die beschikbaar waren vanuit eerdere hoofdlijnenakkoorden en nu het IZA?
  2. Wat beoogt het IZA eigenlijk én concreet: hoe kun je transformatieplannen indienen?
  3. Waar liggen kansen om de experimenten die jij voor ogen hebt te kunnen bekostigen en hoe vlieg je dit aan?

Ons doel is verloskundigen zo goed mogelijk ondersteunen door het beschikbaar stellen van kennis en het delen van onderlinge ervaringen. Daarom zijn we ook bezig met een praktijkcasus die we in het webinar kunnen bespreken.

Link webinar

Klik hier op de link voor het webinar.