Nieuwsbericht

22 december 2023

Afgelopen jaar is de KNOV gestart met het project Duurzame inzetbaarheid, met als doel verloskundigen te faciliteren bij het bevorderen van hun eigen duurzame inzetbaarheid en die van hun collega’s. Leden van de KNOV hebben, onder andere op de ledendag, veel input en ideeën geleverd voor dit project. Dit heeft geleid tot een prioritering van vraagstukken die op beleidsniveau de nodige aandacht verdienen. Gezien het belang van het thema duurzame inzetbaarheid wordt dit voortaan op beleidsniveau belegd en niet meer projectmatig. Het thema raakt op deze manier geïntegreerd in alle vraagstukken in de verloskunde.  

Gedurende de projectperiode heeft het projectteam met veel enthousiasme gewerkt aan de totstandkoming van een praktijkgerichte toolbox voor startende verloskundigen en begeleiders van startende verloskundigen. Deze zijn beschikbaar voor alle startende verloskundigen en hun begeleiders. 

Mocht je nog vragen hebben, mail dan naar Suzanne Thompson, sthompson@knov.nl
 
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden vanuit ZonMw