Onderneming

Laatste update: 22 november 2021
Plaatsingsdatum: 06 september 2021

Een voorval waaraan een cliënt geen ernstige schade ondervindt, heet een incident. Wanneer de cliënt ernstige morbiditeit aan de gebeurtenis overhoudt of zelfs overlijdt, dan heet dat een calamiteit. Hoe ingrijpend een incident of calamiteit ook is, het is belangrijk dat je er alles aan doet om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. 

De KNOV heeft een handreiking 'Omgaan met incidenten in de verloskundigenpraktijk' en een handreiking 'Omgaan met calamiteiten' geschreven. Een systeem voor het omgaan met incidenten en calamiteiten is een verplichting in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz, 2016). Bovendien is het één van de cruciale elementen in het implementatieplan van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg. 

Incidenten 

Alles wat tijdens de zorgverlening niet ging zoals de bedoeling was, is een incident. De gevolgen van een incident kunnen variëren van geen gevolg tot ernstiger gevolgen voor de cliënt. Voorbeelden van incidenten zijn: je hebt verkeerde labuitslagen in het dossier geschreven of vergeten vitamine K aan de pasgeborene te geven.  
In de handreiking 'Omgaan met incidenten in de verloskundigenpraktijk' lees je hoe je met incidenten omgaat in jouw eigen praktijk. 

Calamiteiten 

Een calamiteit is vaak een heftige gebeurtenis. Niet alleen voor de cliënt, maar ook voor jouzelf. De periode waarin de calamiteit plaatsvindt, is meestal een onrustige tijd waarin er veel moet gebeuren. Calamiteiten in de verloskunde moeten gemeld worden aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Door dit te melden, kan de IGJ iwaar nodig beoordelen of de zorgaanbieder uit de gebeurtenissen lering heeft getrokken en voldoende verbetermaatregelen heeft genomen. In de handreiking is te lezen hoe je omgaat met calamiteiten. Er staat in beschreven welke stappen je moet zetten als jij of een collega te maken krijgt met een calamiteit. Ook wordt beknopt de opvang van collega's na een traumatische gebeurtenis besproken. 

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma