Asielzoekerstarief

Laatste update: 11 november 2021
Plaatsingsdatum: 24 januari 2018

De vergoeding voor de zorg aan asielzoekers is per januari 2018 geregeld via RMA healthcare. De afspraken staan in de Regeling Medische zorg Asielzoekers.
De verloskundige zorgt ervoor dat de (aanstaande) moeder en haar kind de juiste zorg ontvangen vóór en tijdens de zwangerschap, tijdens de bevalling en het kraambed. Een verwijzing voor verloskundige zorg is niet nodig. 

Asielzoekers kunnen bij gecontracteerde zorgaanbieders aanspraak maken op verloskundige zorg en prenatale screening bestaande uit: 

  • Voorlichting en advies; 
  • Structureel echoscopisch onderzoek in het 2e trimester (de 20 weken echo); 
  • Op grond van een medische indicatie kan een Verzekerde aanspraak maken op prenatale diagnostiek zoals de vlokkentest, de vruchtwaterpunctie en de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT); en 
  • Desgewenst een spiraaltje aanbrengen of verwijderen;
  • Hulp bij het regelen van kraamzorg en het verkrijgen van kraampakketten; 
  • Hulp bij het maken van afspraken bij de gynaecoloog of echocentrum. 

Alleen zorgaanbieders met een WBO-vergunning of zorgaanbieders met een samenwerkingsafspraak met een Regionaal Centrum met WBO-vergunning mogen combinatietesten en echoscopische onderzoeken uitvoeren. 

De tarieven die gelden staan op de website van de NZa.

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda