Nieuwsbericht

26 november 2021

In een bijeenkomst tussen CIBG en beroepsverenigingen waarbij de KNOV aanwezig was, is een update gegeven van de stand van zaken van verschillende onderwerpen over de BIG-registratie.

Herregistratieverplichting Wet BIG langer uitgesteld

Vanwege de huidige noodsituatie veroorzaakt door COVID-19, is in maart 2020 besloten de herregistratieverplichting voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren tot nader order uit te stellen. Zo wordt voorkomen dat in deze situatie mogelijk zorgverleners worden doorgehaald en daarmee hun bevoegdheid om hun beroep uit te oefenen verliezen. Op dit moment heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog geen besluit genomen over het moment waarop de herregistratieplicht weer ingaat.

Dit betekent in het kort het volgende:

  • jouw registratie in het BIG-register wordt niet doorgehaald. Ook niet wanneer in de tussenliggende periode jouw uiterste herregistratiedatum verstrijkt.
  • Sommige zorgverleners zien tijdelijk in ‘Mijn BIG-register’ een fictieve herregistratiedatum die ver in de toekomst ligt.
  • Je hoeft op dit moment geen aanvraag voor herregistratie in te dienen, maar het mag well. Je kunt hierbij gebruik maken van een papieren formulier. Wilt je dit formulier ontvangen, neem dan contact op met de BIG-informatielijn.

Op het moment dat de herregistratieverplichting weer gaat gelden, ontvang je hierover bericht van het CIBG. Er is aangegeven dat je dan een redelijke termijn krijgt voor het indienen van de aanvraag. In dit bericht van het CIBG ‘Uitstel herregistratie: wat betekent dit’ vindt je alle zaken nog eens op rij.

Update tweejaarseis

In sommige gevallen pakt de werkonderbrekingseis in de praktijk onevenredig hard uit en kan dat zelfs leiden tot uitstroom van zorgverleners uit de zorg. Om tot een oplossing te komen voor langdurige zieke zorgprofessionals die bij herregistratie tegen de tweejaars-werkonderbrekingseis aanlopen, is toegezegd aan de slag te gaan met het Besluit periodieke registratie Wet BIG om de tweejaars-werkonderbrekingseis geheel of gedeeltelijk te schrappen.

Stand van zaken communicatie vermelden BIG-nummer

Zorgverleners moeten clienten over hun BIG-nummer informeren wanneer zij daar om vragen, het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun website (of website van werkgever) en in de e-mail ondertekening van e-mailberichten die zij beroepsmatig verzenden. De handhaving op de verplichting is in verband met de coronacrisis echter nog steeds uitgesteld.

Zodra er meer duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis, wordt bekend gemaakt wanneer zorgverleners aan de verplichting moeten gaan voldoen. Zorgverleners krijgen dan minimaal een half jaar de tijd om de verplichting te implementeren.