KNOV Winkelmandje (0) Menu

Training toetsgroepbegeleiders (TGB) MIO

 • Duur: 3 dagen
 • Datum: 16 en 25 november, 7 december 2021
 • Tijdstip: 9.30 - 17.00 uur
 • Locatie: Utrecht, Domus Medica
 • Doelgroep: KNOV-leden; die een toetsgroep gaan begeleiden.
 • Prijs: €545,00 inclusief BTW voor leden (reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening)
 • Niet-leden: info en aanmelden via info@knov.nl
 • Accreditatie: 16 punten: 10 cluster A & 6 cluster C (alleen toegekend bij 3 gevolgde cursusdagen)
 • Voorwaarden: Zodra u zich inschrijft voor deze training gaat u akkoord met de hieronder genoemde specifieke voorwaarden behorende bij deze training.

Niet leden n.v.t.

Leden € 545,00

Dit artikel is alleen voor leden beschikbaar.
Log in als u lid bent en wilt inschrijven.

Training toetsgroepbegeleiders (TGB) MIO

Gepubliceerd: 07 juli 2021, laatste update: 26 juli 2021

In de training toetsgroepbegeleiders verloskundigen (TGB) leert u hoe u gezamenlijk met uw collega's uw eigen handelen kunt vergelijken met het handelen van uw collega's en vervolgens hoe u deze kunt toetsen aan nieuwe standaarden en onderzoeken.

Het doel van de training TGB is het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Hiervoor kunt u verschillende methodieken gebruiken zoals intercollegiale toetsing verloskundigen, casuïstiekbespreking en intervisie.

Opzet training TGB

De training is zo opgezet dat u na afloop van de training zelfstandig een toets groep kan begeleiden. Dit geldt voor zowel de ITV-cyclus als de casuïstiekbespreking.

Voorwaarden

Wij adviseren u de onderstaande voorwaarden grondig door te lezen voordat u zich definitief aanmeldt.

Voorwaarden

 • 3 verplichte face to face cursusdagen. Accreditatie wordt alleen verleend wanneer de cursist op alle 3 trainingsdagen volledig aanwezig is en actief deelneemt: 16 punten (10 punten voor cluster A en 6 punten voor cluster C)
 • De kosten voor deelname van de cursist aan de training bedragen 545 euro (incl. BTW). Reis- en parkeerkosten zijn voor rekening van de cursist.
 • De cursist kan de training kosteloos annuleren tot 1 maand voor aanvang van de eerste trainingsdag. Daarna is de cursist het volledige cursusbedrag ad 545 euro verschuldigd, ongeacht of de cursist wel, niet of gedeeltelijk aan de training deelneemt.

Regionale inzet als TGB MIO

 • Na het volgen van de training TGB MIO heeft u de bagage om voorzitter te zijn en de kwaliteit te bewaken van regionale toetsgroepen MIO.
 • Uw inzet als TGB MIO is afhankelijk van vraag vanuit de toetsgroep(en). U heeft vanuit de KNOV geen garantie om als TGB te worden ingezet.
 • U maakt zelf met de toetsgroep afspraken over honorering van de werkzaamheden als TGB

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur