KNOV Winkelmandje (0) Menu

Webinar Toekomstbestendig Kwaliteitsregister 8 juli 2021

Gepubliceerd: 12 mei 2021, laatste update: 20 oktober 2021

De KNOV laat een verkenning uitvoeren naar een toekomstbestendig kwaliteitsregister. Hiervoor is er een webinar gehouden over het kwaliteitsregister om een eerste ronde aan input op te halen bij een brede delegatie van verloskundigen.

Opname

Terugkoppeling Webinar Toekomstbestendig Kwaliteitsregister

Tijdens het webinar is stil gestaan bij een aantal thema’s die uit de verkennende gesprekken naar voren kwamen. In breakoutrooms is aan de hand van stellingen hierover gediscussieerd.

Uitkomsten break-outsessies met het onderwerp: ‘Het huidige kwaliteitsregister moet hierop verbeterd worden ...... zodat het een wendbaar en gebruiksvriendelijk kwaliteitsregister wordt’

 • Over het algemeen kunnen verloskundigen zich goed vinden in de bestaande categorie-indeling (A, B, C en D) en het puntentotaal van 200 punten/uren. Zij vinden dat categorie A, B en D bijdragen aan de kwaliteit van het vak.
 • De aanwezige verloskundigen vind het niet altijd makkelijk om alle MIO-punten te halen. Er zijn ook vragen over het bewaken van de kwaliteit van deze bijeenkomsten.
 • Het scholingsaanbod wordt over het algemeen gewaardeerd. Het aanbod is divers en volledig, al zou het aanbod van symposia wel groter mogen. De combinatie tussen fysieke (intensievere scholing) en digitale (korte scholing zonder reistijd) varianten wordt gewaardeerd. Verloskundigen hoopt dat beide opties ook na de pandemie in stand blijven.
 • Verloskundigen zijn tevreden over systeem PE-online.
 • Aandachtspunt is dat bijscholingscursussen steeds duurder worden. Dit staat niet in verhouding tot de tarieven van een (eerstelijns) verloskundige. Voor klinisch verloskundigen geldt dat maar een deel van de (prijzige) symposia wordt vergoed.

Uitkomsten break-outsessies met het onderwerp: ‘Hoe maken we van het kwaliteitsregister een systeem waar het investeren in kwaliteit centraal staat voor alle verloskundigen (en niet het scoren van punten)’

 • Door sommige verloskundigen wordt het kwaliteitsregister nu gezien als een register waarin punten scoren centraal staat. Het is lastig om te bedenken wat er anders kan aan het kwaliteitsregister om dit te veranderen. Verloskundigen geven aan: het is afhankelijk van je eigen motivatie of je veel uit de scholing haalt.
 • Leren zou onderdeel van ieders vak moeten zijn, en van elkaar leer je vaak het meest. Een mogelijkheid is om het Kwaliteitsregister meer te richten op ieders bekwaamheden en competenties, zodat je elkaar actief kunt opzoeken om van elkaar te leren.
 • Aandachtspunt dat werd genoemd is om zoveel mogelijk in de basis van het register te zetten, en niet teveel onoverzichtelijke aftakkingen voor specialisaties in het leven te roepen, zodat het kwaliteitsregister overzichtelijk blijft.
 • Een minimum aantal punten is begrijpelijk, maar één van de verloskundigen noemde dat dit er ook indirect voor zorgt dat je niet méér bijscholing op een bepaald onderdeel gaat volgen, ook al vind je dat onderwerp wel erg interessant. Hier wordt echter wisselend over gedacht.
 • Voor klinisch verloskundigen is inschrijving in het kwaliteitsregister vaak niet verplicht. In sommige ziekenhuizen is dit wel het geval, maar wordt het daarmee ook al snel een ‘moetje’.
 • De relevantie om bijscholing te volgen voor bepaalde vaardigheden verandert met de jaren. Voor sommige vaardigheden heb je aan het begin van je carrière meer bijscholing nodig dan later. Mogelijk kan het kwaliteitsregister hier rekening mee houden.

Uitkomsten break-outsessies met het onderwerp: ‘We zijn allemaal opgeleid tot verloskundige. Daarna ontwikkelen we ons door en leren we in sommige gevallen extra vaardigheden en werken we soms in een verschillende setting. Hoe moet dit zich uiten in het

 • Het is belangrijk dat er één kwaliteitsregister is voor alle verloskundigen. Verloskundigen met verschillende extra vaardigheden/specialisaties en werkzaam in verschillende settings (klinisch, eerstelijns) zouden elkaar juist moeten ontmoeten bij scholingen om van elkaar te leren en elkaar te verrijken. Multidisciplinaire scholing wordt gezien als een gewenste toevoeging aan het scholingsaanbod van het kwaliteitsregister.
 • Voor bepaalde vaardigheden/settings (zoals ctg’s) is het begrijpelijk dat hier aparte puntencriteria voor gelden. Het is wel wenselijk dat deze vaardigheden/settings onderdeel blijven van het basisregister, en dat hier bijvoorbeeld een aantekening bij wordt gegeven. Er is nog geen eenduidig beeld voor welke vaardigheden een apart puntentotaal wel moet gelden en voor welke niet.
 • Een lastige vraag die hieraan linkt is: Wanneer mag je jezelf een verloskundige noemen, en krijg je een plek in het kwaliteitsregister? Sommige verloskundigen zeggen bijvoorbeeld: nachtdiensten horen bij het vak, dus die moet je doen. Andere zeggen: je kan je focus een tijdje verleggen op andere zaken (zoals bestuursfuncties) en dan is het toch fijn dat je een prikkel hebt om je vak bij te houden. Er is tijdens de sessie geen eenduidig beeld welke vaardigheden aan de basis van het vak liggen.
 • Aangezien er steeds meer vaardigheden bij komen (met aparte criteria en eventuele volumenormen), is het haast niet (meer) mogelijk een allround verloskundige te zijn volgens de aanwezigen. Dit leidt tot versnippering van het vak. In een praktijk is het vaak ook niet nodig dat elke verloskundige alles kan. Wel werd het risico genoemd dat de volumenormen kunnen leiden tot onnodige zorg, en dat zorgverzekeraars meer waarde hechten aan volumenormen dan de beroepsgroep nodig acht.
 • Aanbod van scholing moet ook voldoende gericht zijn op klinisch verloskundigen zodat zij ook graag in het kwaliteitsregister willen staan. Door sommige klinisch verloskundigen wordt al wel ervaren dat dit het geval is.

Tip

Er zit een zelf-assessment in het kwaliteitsregister: hiermee kun je kijken waar je staat op de verschillende aspecten, en waar je je nog verder in kunt bekwamen. Tip aan alle verloskundigen!

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur