KNOV Winkelmandje (0) Menu

Regionale MIO-bijeenkomsten

Gepubliceerd: 03 september 2015, laatste update: 30 maart 2018

Inhoud

De MIO-bijeenkomsten bestaan uit een inhoudelijk gedeelte en intervisie. Tijdens de bijeenkomst wordt de factsheet episiotomie en gegevens uit de PRN insight over het aantal episiotomieën besproken. U bespreekt hoe u invulling geeft aan het zetten van een episiotomie en u wisselt hierover van gedachten met collega-verloskundigen.

Informatie

Leerdoelen

Het doel van deze MIO-bijeenkomst is om samen met collega's uw houding ten aanzien van het zetten van een episiotomie te onderzoeken en te bepalen.

U onderzoekt uw eigen praktijkcijfers en vergelijkt deze met het landelijk gemiddelde. U gaat aan de slag met onderstaande onderwerpen die kunnen helpen uw attitude te bepalen.

Tijdens de bijeenkomst

 • Krijgt u meer inzicht in landelijke cijfers en praktijkvariatie over dit onderwerp en u vergelijkt deze cijfers met uw praktijkcijfers.
 • Krijgt u meer inzicht in objectieve informatie en wetenschappelijke onderbouwing over het zetten van een episiotomie.
 • Reflecteert u op uw beleid over het zetten van een episiotomie met behulp van ingebrachte casus en u bespreekt dit met collega's.
 • Hoort u van collega's hoe ze handelen en waarom.
 • Bespreekt u hoe u eventuele aanpassingen in beleid kunt aanpakken.

  Ook is er aandacht voor onderstaande vragen

 • Het onderzoeken van uw visie op het zetten van een episiotomie tijdens een baring.
 • Afstemming van uw visie met uw praktijkcollega's om te komen tot meer uniformiteit hierin.
 • Wat vertelt u in de zwangerschap over het zetten van een episiotomie.
 • Indien het zetten van een epi onvermijdelijk is, bespreekt u dit met de barende vrouw?
 • Wat is uw handelswijze als zij hiervoor geen toestemming geeft?

Voorwaarden

Bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen is accreditatie aangevraagd (5 ptn in categorie C):

2 punten voor de tijdig ingeleverde voorbereidingsopdracht en 3 punten voor deelname aan de bijeenkomst. Let op: U heeft alleen recht op de volledige 5 punten op basis van aanwezigheid van de volledige bijeenkomst in combinatie met het tijdig insturen van de voorbereidingsopdracht. Voor enkel het inleveren van de opdracht worden geen punten toegekend. Voor alleen het bijwonen van de bijeenkomst worden 3 punten toegekend.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid