KNOV Winkelmandje (0) Menu

Ethische reflectie

Gepubliceerd: 31 maart 2014

Ethische reflectie is een vorm van Methodisch Intercollegiaal Overleg. Deze werkvorm (op verloskundige casuïstiek) creëert een situatie om met collega’s op een andere manier stil te staan bij de dagelijkse beroepsuitoefening.

Wat is ethische reflectie?

Welke dilemma’s komt u als verloskundige tegen? Wat is 'goede zorg’? Hoe zou 'goed hulpverlenerschap’ ingevuld moeten worden? Wat is nu eigenlijk de beste werkwijze volgens ' de professionele standaard’?

Centraal hierin staat dat het antwoord op deze vragen niet uniform is, maar afhankelijk van plaats, tijd en context. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan leert u verschillende perspectieven kennen en argumenten gebruiken. Hierdoor word u sensitiever voor ethische aspecten in de beroepsuitoefening: het wordt eenvoudiger om ethische dimensies in bepaalde casuïstiek te herkennen en er mee om te gaan. Dit met als doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Het opzetten van ethische reflectie

De opzet en begeleiding van deze werkvorm vergt in het begin veel van de begeleider. Daarom adviseert de KNOV om ethische reflectie in eerste instantie te starten met een professioneel begeleider. De KNOV heeft een overzicht van professionele begeleiders.

Handleiding ethische reflectie

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid