KNOV Winkelmandje (0) Menu

Beroepenregistratie Nivel

Gepubliceerd: 25 september 2013, laatste update: 10 februari 2015

Het NIVEL verzamelt elk jaar informatie over het aantal personen dat in de verloskunde werkzaam is. Daarbij kijkt het NIVEL naar praktiserende verloskundigen en afgestudeerde verloskundigen. Met deze informatie wordt antwoord gegeven op vragen als:

  • Hoeveel verloskundigen zijn in Nederland werkzaam?
  • Wat is de leeftijdsopbouw?
  • Wat is de praktijkvorm?
  • Welk deel van de verloskundigen is klinisch werkzaam?
  • Hoe is de spreiding van de beroepsgroep over Nederland?

Meer informatie

Lees meer over Nivel.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid