KNOV Winkelmandje (0) Menu

Registers

Gepubliceerd: 11 september 2013, laatste update: 13 januari 2015

Echoregister

Overgang diplomaregister naar kwaliteitsregister basisechoscopie

Op de ALV van 22 november 2018 zijn de leden akkoord gegaan met de kwaliteitseisen basisechoscopie die staan in de handreiking Kwaliteitseisen Kwaliteitsregister Basisechoscopie. De uitvoeringsregeling wordt in 2019 opgesteld. Als deze in werking gaat, kunnen verloskundigen die basisecho's maken, zich hiervoor inschrijven.

Het Register Verloskundigen Basis Echoscopie is in 2007 ingericht en heeft deelregisters:

  • De Basis echoscopie conform het Verloskundig Vademecum
  • Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij 20 weken
  • NT-meting

In aanvulling op het huidige diplomaregister worden later ook herregistratie-eisen worden ontwikkeld.

Deelregister Basis Echoscopie

Het deelregister Basis echoscopie conform het Verloskundig Vademecum, staat open voor verloskundigen die een door de KNOV erkende echo-opleiding hebben gevolgd.

Voor het deelregister Basis Echoscopie is toelating op praktijkniveau mogelijk als:

  • De praktijk werkt met echoscopisten die een door de KNOV gecertificeerde echo-opleiding hebben gevolgd;
  • De praktijk samenwerkt met een verloskundige.

Inschrijven Echoregister Verloskundigen

Inschrijving is mogelijk met het daarvoor bestemde inschrijfformulier. De inschrijfkosten bedragen €54,45.

Kwaliteitsprofiel verloskundige echoscopist

Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het verrichten van echoscopisch onderzoek een fundamenteel onderdeel van de verloskundige beroepsuitoefening. Zowel in de eerstelijns centra als in ziekenhuizen maken verloskundigen echo’s tijdens de zwangerschap.

Het 'Kwaliteitsprofiel verloskundig echoscopist' beoogt een basis te vormen voor een kwaliteitsprofiel van een verloskundig echoscopist in Nederland en aanbevelingen te geven omtrent profiel, bekwaamheid, kwaliteit van opleiding en activiteiten met betrekking tot registratie en nascholing.

Op dit ogenblik is het kwaliteitsprofiel nog niet nader omschreven. In de toekomst komen hiervoor echter wel eisen. Op dit ogenblik wordt geïnventariseerd hoe de kwaliteit van de basisecho is in de 1e lijns praktijk. De volgende stap zal zijn om voor de basisecho een kwaliteitskader te ontwikkelen. 

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • E-mail

Helpdesk

Mail helpdesk@knov.nl

Bel +31 (0)30 369 09 09

Van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 030 369 09 00 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur