KNOV Winkelmandje (0) Menu

Accreditatie scholingsactiviteiten

Gepubliceerd: 05 september 2013, laatste update: 0000-00-00 00:00:00

​Accreditatie van scholingsactiviteiten

Veel deskundigheidsbevordering komt voor accreditatie voor het kwaliteitsregister in aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn: bij- en nascholing over vakinhoudelijke onderwerpen of vaardigheidstrainingen spoedeisende handelingen.

Voor deze bij- en nascholing moet accreditatie bij het kwaliteitsregister worden aangevraagd. Alleen de aanbieder/organisator van de activiteit kan de aanvraag indienen via PE online. Bekijk de instructie voor de aanvraag van accreditatie voor reguliere aanbieders. Wanneer accreditatie is aangevraagd, verschijnt de activiteit op de agenda.

​Accreditatie van periodieke nascholingsactiviteiten

Voor periodieke nascholingsactiviteiten kan ook accreditatie worden aangevraagd. Een periodieke scholingsactiviteit is een regelmatig terugkerende deskundigheidsbevordering. Denk aan klinische lessen, refereerbijeenkomsten en calamiteitenoverleg. Het gaat hierbij om bijeenkomsten die meerdere malen per jaar worden georganiseerd. De bijeenkomsten verlopen volgens een vaste opzet, maar zijn inhoudelijk verschillend. Bij de aanvraag moet een jaarplanning worden toegevoegd. Het is de bedoeling dat er per soort activiteit accreditatie wordt aangevraagd.

​Procedure en criteria voor accreditatie

De accreditatiecommissie van de KNOV heeft criteria voor accreditatie opgesteld. Op basis van deze criteria worden de scholingsactiviteiten beoordeeld.

Kosten accreditatie

Voor de beoordeling en afhandeling van aanvragen voor accreditatie en bekend maken van geaccrediteerd aanbod (agenda) via de website brengt de KNOV kosten in rekening. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen twee categorieën aanbieders.

Categorie A: door een professionele instelling of door beroepsgroep georganiseerde deskundigheidsbevordering (initiële opleidingen, nascholingsinstituten, ROSsen etc.) waarvoor deelnemers een toegangsprijs betalen die hoger is dan € 30. Voor deze aanvragen wordt € 150 in rekening gebracht.

Categorie B: een nascholingsactiviteit die wordt georganiseerd door een( non-profit)organisatie, werkgroep, commissie of lokale initiatieven, met een toegangsprijs van maximaal € 30 ( ITV-groep, klinische middag, refereerbijeenkomst). Deze aanvragen worden kosteloos afgehandeld

Bezwaar en beroep

De aanvrager kan bezwaar aantekenen tegen het besluit van de accreditatiecommissie. Dit bezwaarschrift wordt voorgelegd aan het Beleidsorgaan. Wanneer een bezwaarschrift niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan de aanvrager in beroep gaan bij de Beroepscommissie. De procedure voor bezwaar en beroep worden beschreven in het 'Reglement Kwaliteitsregister Verloskundigen'.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid