KNOV Winkelmandje (0) Menu

Praktijkaccreditering

Gepubliceerd: 05 september 2013, laatste update: 30 november 2015

KNOV-praktijkaccreditering

De KNOV-praktijkaccreditering stelt criteria vast waarop verloskundigenpraktijken getoetst worden. Bij deze accreditering draait het om betere zorg, tevreden patiënten en effectieve praktijkvoering. De accreditering gebeurt door een onafhankelijke organisatie: de NHG Praktijk Accreditering (NPA), die ook huisartsenpraktijken accrediteert.

​Kwaliteit inzichtelijk maken

Het keurmerk van de KNOV-praktijkaccreditering maakt inzichtelijk dat u:

  • serieus bezig bent met de kwaliteit van de praktijkvoering en zorgverlening;
  • de mening van de cliënten essentieel vindt;
  • zich toetsbaar opstelt en openstaat voor feedback.

3-jarig stappenplan

De KNOV-praktijkaccreditering is een 3-jarige cyclus en bestaat uit 8 stappen:

1. Aanmelding bij de NPA.
2. Praktijkanalyse instrument (PAI), Cliëntenenquête en Handreiking Module 'Verloskundig handelen'
3. Bezoek NPA-consulent aan uw praktijk.
4. Keuze voor onderwerpen voor de verbeterplannen.
5. Bezoek accrediteur aan uw praktijk.
6. Accreditering van uw praktijk.
7. Uitvoeren verbeterplannen (3 jaar).
8. Jaarlijks bezoek accrediteur.

PraktijkAnalyse Instrument (PAI)

Het PraktijkAnalyse Instrument (PAI) is een instrument om na te gaan of de praktijkvoering op orde is. Omdat het PAI redelijk compleet is, is het een makkelijk instrument om in één keer de praktijk te onderzoeken of de praktijkvoering goed is en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Het PAI bestaat uit 12 aandachtsgebieden en voor elk aandachtsgebieden is een aantal vragen opgenomen. Het is de bedoeling dat iedereen die in de praktijk werkt het PAI invult en dat alle medewerkers vervolgens de (verschillen in de) antwoorden bespreken. Vervolgens kan de praktijk aangepast worden aan de uitkomsten van deze bespreking.

  • PraktijkAnalyse Instrument (PAI) (146 KB alleen voor leden)
  • PraktijkAnalyse Instrument (PAI) (110 KB alleen voor leden)

Cliëntenenquete

Deze cliënte enquête is een goed instrument om inzicht te krijgen in wat uw cliënten van uw praktijk vinden. U zult vrijwel altijd goede berichten over uw zorg lezen. Dat is natuurlijk fijn. Daarnaast zult u verrast worden door de opmerkingen van uw cliënten over uw praktijk. Zij kijken zo anders naar uw praktijk dan u zelf doet. Met de opmerkingen van uw cliënten kunt u aan de slag. U kunt uitbouwen wat zij waarderen en u kunt verbeteren waar dat nodig is. Tevreden cliënten zijn belangrijk, zij verzorgen een groot deel van de reclame voor uw praktijk.

Om de mening van de cliënten systematisch de inventariseren, heeft de KNOV een enquête ontwikkeld speciaal voor de eerstelijns verloskundige praktijk. Deze enquête bestaat uit 51 gesloten vragen (vragen waarbij alleen een antwoord hoeft te worden aangekruist) en een aantal open vragen (vragen waarbij de mening van de cliënten in hun eigen woorden kan worden weergegeven).

Met behulp van de handreiking ‘Handreiking analyse cliëntenenquêtes’ kunt u zelf de analyse van de gesloten vragen doen met behulp van Excel. Hierbij is een Excel bestand opgenomen waarmee u de analyses uit kunt voeren. De open vragen moeten handmatig worden geanalyseerd.

Handreikingen

De handreikingen 'Analyse cliëntenenquetes', Module Verloskundige handelen', en de 'Inhoud verlostas en zuurstofkoffer' kunt u gebruiken om te voldoen aan de praktijkaccreditering.

​Punten verdienen voor kwaliteitsregister

Omdat de KNOV-praktijkaccreditering een zeer intensief proces is, ontvangt elke verloskundige in de praktijk veel punten voor het kwaliteitsregister:

Cluster

KNOV-Praktijkaccreditering per jaar

Nodig per jaar

Methodisch Collegiaal Overleg

4 uur

8 uur

Bij- en nascholing

6 uur

16 uur

Vrije keuze activiteiten

6 uur

12 uur

​Kostenbesparing

Veel punten voor het kwaliteitsregister, betekent minder scholing en kostenbesparing.

Deze informatie is alleen voor leden

Log in en krijg direct toegang tot alle informatie

Inloggen

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid