KNOV Winkelmandje (0) Menu

Beroepsprofiel

Gepubliceerd: 21 augustus 2013, laatste update: 09 februari 2015

Het beroepsprofiel verloskundige én klinisch verloskundige zijn richtinggevend voor het werk van de verloskundige in Nederland en vormen de basis voor de inrichting van de opleidingen tot verloskundige, respectievelijk klinisch verloskundige.

Verloskundige

Beroepsprofiel verloskundige

Het beroep van verloskundige is voortdurend in ontwikkeling. Deze ontwikkelingen worden vastgelegd in het beroepsprofiel. Het beroepsprofiel geeft aan wat van verloskundigen verwacht mag worden en welke competenties dat vraagt van verloskundigen. Daarnaast vormt het de basis voor het opleidingsprofiel van de initiële opleiding tot verloskundige. In de Algemene Ledenvergadering van juni 2014 heeft de KNOV het nieuwe beroepsprofiel verloskundige vastgesteld dat aansluit bij deze nieuwe visie, maar ook bij de ontwikkelingen sinds de vaststelling van het vorige beroepsprofiel (2005). De KNOV heeft begin februari 2015 het beroepsprofiel verloskundige en klinisch verloskundige als één boekje aangeboden aan haar leden.

Grote diversiteit

Anno 2014 is er een grote diversiteit in de beroepsgroep. Verloskundigen werken in eigen praktijken, in coöperaties/verenigingen, in ziekenhuizen en geboortecentra. Uitgangspunt in het nieuwe beroepsprofiel is dat iedere verloskundige die van de opleiding afkomt in staat moet zijn zelfstandig de volledige verloskundige zorg te verlenen. Daarnaast moeten verloskundigen voldoende kwaliteiten hebben om zich door te ontwikkelen op inhoudelijke gebied (bv. uitwendige versie, echo, lactatiekundige), zich te specialiseren en door te groeien voor nieuwe functies als docent, beleidsmedewerker, manager, onderzoeker. Voor verloskundigen die zich verder ontwikkelen in de klinische setting loopt op dit moment een gezamenlijk traject van KNOV en NVOG dat moet leiden tot eenspecialistenregister. Het beroepsprofiel voor de klinisch werkende verloskundige dat ten grondslag ligt aan dit specialistenregister is in november 2013 door de KNOV en NVOG vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van beide verenigingen.

Integrale zorg, anticonceptie, andere vormen van pijnbehandeling, public health, wetenschap

Het nieuwe beroepsprofiel verloskundige sluit aan bij de ontwikkelingen rond integrale zorg en de nieuwe bevoegdheden op het gebied van pijnstilling en anticonceptie. Daarnaast zijn de ontwikkelingen opgenomen, die sinds 2005 door de beroepsgroep zijn opgepakt: prenatale screening, counseling, uitwendige versie, continue begeleiding tijdens de baring, vervroegde inzet partusassistentie, samenwerken in een situatie van marktwerking, perinatal audit, openbare verantwoording en continue bij- en nascholing. Tot slot krijgen public health en wetenschap een belangrijke plaats in het nieuwe beroepsprofiel.

Verloskundigen uit het veld, opleiders en experts

Aan het nieuwe beroepsprofiel is gewerkt door een projectgroep van verloskundigen. Deze projectgroep heeft documenten geanalyseerd, interviews gehouden met experts en vraagstukken voorgelegd aan een klankbordgroep van verloskundigen. Verloskundigen in het land hebben via kringen feedback gegeven. Tot slot is het nieuwe beroepsprofiel ter consultatie voorgelegd aan NHG en LHV, Actiz, V&VN, NVOG, NVK en NVA. Naar aanleiding van deze consultatie is het beroepsprofiel op onderdelen aangescherpt. 

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Helpdesk

Mail helpdesk@knov.nl

Bel +31 (0)88 888 39 00

Van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur