KNOV Winkelmandje (0) Menu

Intercollegiale toetsing verloskundigen (ITV)

Gepubliceerd: 26 augustus 2013, laatste update: 18 november 2013

Voorwaarden ITV

De toetsgroepbegeleider bewaakt de voorwaarden waaraan de ITV moet voldoen. Deze zijn:

 • Er is sprake van een structureel overleg: minimaal 4 bijeenkomsten per jaar van circa 2 uur
 • De inhoud van de bespreking sluit aan bij actuele opvattingen over verloskundig handelen en het beroepsprofiel van de eerstelijns verloskundige of het functieprofiel klinische verloskunde
 • De samenstelling van de groep bestaat uit circa 6 tot maximaal 14 (afhankelijk van de gebruikte methodiek) deelnemers die actief betrokken zijn bij het onderwerp van bespreking. De deelnemers hebben inbreng, zowel inhoudelijk als op de besluitvorming.
 • Het betreft een gestructureerd overleg met de volgende elementen:
  • Reflectie op eigen handelen in relatie tot wenselijk beleid
  • Criteria van goede zorg of wenselijk beleid worden uit objectieve gegevens vastgesteld, met als doel om het verloskundig handelen te verbeteren
  • Evalueren van (eventuele) afspraken over aanpassen van beleid
 • Er wordt een presentielijst gehanteerd en er is voorzien in een bewijs van deelname (bijv. kopie presentielijst of verslag), voorzien van het aantal te accrediteren uren
 • Een competente toetsgroepbegeleider zit de bijeenkomsten voor.
 • Voor de verslaglegging wordt het standaard verslagformulier van de KNOV gebruikt.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur