KNOV Winkelmandje (0) Menu

Accreditatie door het kwaliteitsregister

Gepubliceerd: 26 augustus 2013, laatste update: 26 september 2013

Diverse vormen van Methodisch Intercollegiaal Overleg (MIO) komen in aanmerking voor accreditatie. Bijvoorbeeld Intercollegiale Toetsing Verloskundigen (ITV), casuïstiekbespreking, intervisie of ethische reflectie.

Accreditatie criteria

De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor accreditatie. De accreditatiecommissie hanteert de volgende criteria:

 • Er is sprake van een structureel overleg, dat wil zeggen dat er minimaal 3 bijeenkomsten per jaar zijn van circa 2 uur. (afhankelijk van de gebruikte methodiek)
 • De inhoud van de bespreking sluit aan bij actuele opvattingen over verloskundig handelen en het beroepsprofiel van de eerstelijns verloskundige of het functieprofiel klinische verloskunde.
 • De samenstelling van de groep bestaat uit circa 6 tot maximaal 14 (afhankelijk van de gebruikte methodiek) deelnemers die actief betrokken zijn bij het onderwerp van bespreking.
 • Deelnemers hebben inbreng, zowel inhoudelijk als op de besluitvorming.
 • Het betreft een gestructureerd overleg met de volgende elementen:
  • Reflectie op eigen handelen in relatie tot wenselijk beleid; criteria van goede zorg of wenselijk beleid worden uit objectieve gegevens vastgesteld; doel is het verbeteren van verloskundig handelen; (eventuele) afspraken over aanpassen van beleid worden geëvalueerd.
  • Er is een presentielijst en er is voorzien in een bewijs van deelname (bijv. kopie presentielijst of verslag), voorzien van het aantal te accrediteren uren.
  • Een voorzitter of een gespreksleider zit de bijeenkomsten voor, of in het geval van ITV een competente toetsgroepbegeleider.
  • Voor de verslaglegging wordt gebruik gemaakt van het standaard verslagformulier van de KNOV.

Deel via:

 • Facebook
 • Twitter
 • Twitter
 • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur