Rookvrije start

  • De KNOV onderschrijft het standpunt 'Tabaksontmoediging: naar een rookvrije samenleving' van de Artsenfederatie KNMG. Hierin wordt gepleit voor verhoging van de accijns op tabak, een drastische verlaging van het aantal verkooppunten, invoering van een verbod op de zichtbare uitstalling van tabak en het invoeren van neutrale verpakkingen voor sigaretten en tabak, zonder merklogo's. Daarnaast moet de invloed van de tabaksindustrie worden beperkt. 

  • De KNOV vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in een (mee)rookvrije omgeving. Dit begint al in de baarmoeder. Daarom stimuleert de KNOV verloskundigen om rokende zwangere vrouwen en hun partners te motiveren om te stoppen met roken en hen hierbij te begeleiden.  

  • De KNOV stimuleert verloskundigen om ernstig verslaafde zwangere vrouwen gericht te verwijzen naar gespecialiseerde hulpverleners zoals rookstopcoaches, zorgconsulent en verslavingsartsen.  

  • De KNOV pleit voor gratis hulpverlening bij stoppen met roken voor (aanstaande) zwangere vrouwen en hun partners zonder aanspraak op het eigen risico.  

  • De KNOV vindt dat verloskundigen een rolmodel zijn voor hun cliënten. Verloskundigen roken niet in aanwezigheid van cliënten en ook niet op de werkplek. Verloskundigen vermijden zoveel mogelijk om naar rook te ruiken.  

  • De KNOV stimuleert praktijken om zich te profileren als een verloskundigenpraktijk die hun cliënten motiveert om te stoppen met roken en hen hierbij begeleidt.  

  • De KNOV motiveert verloskundigen om zich in te zetten als ambassadeurs om de boodschap over een rookvrije start uit te dragen.  

  • De KNOV zet zich in voor ondersteuning en facilitering van verloskundigen in het begeleiden van stoppen met roken via kennisdeling. De KNOV verspreidt regelmatig informatie over een rookvrije samenleving via de eigen communicatiekanalen. 

  • De KNOV vindt het belangrijk dat er meer onderzoek komt naar effectieve interventies voor stoppen met roken voor zwangere vrouwen en hun partners.