Juiste zorg op de juiste plek

De rol van verloskundigen in de Juiste Zorg op de Juiste Plek 

Als poortwachter van de geboortezorg hebben verloskundigen een sleutelpositie in de Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Zij zijn verantwoordelijk voor een adequate risicoselectie en doorverwijzing van zwangere vrouwen wanneer noodzakelijk. Om de JZOJP in de geboortezorg te realiseren, pleit de KNOV voor experimenten en innovaties om laagcomplexe handelingen die veelal in het ziekenhuis worden gedaan in de eerste lijn te stimuleren. Voorbeeld hiervan is het cardiotocogram (een hartfilmpje van het ongeboren kind) uit te laten voeren door verloskundigen in de eerste lijn. Ook bepleit de KNOV dat preventieve taken, zoals preconceptiezorg en een gezonde leefstijl, anticonceptiezorg en voorlichting aan scholieren, worden vergoed uit het basispakket, en daarmee een vaste plek krijgen binnen de geboortezorg. 

Ontoereikende spoedcapaciteit in ziekenhuizen 

Toereikende spoedcapaciteit is van groot belang om de veiligheid en kwaliteit van geboortezorg te waarborgen. Een probleem waarmee verloskundigen in de eerste lijn worden geconfronteerd zijn ziekenhuizen die zwangere of zelfs barende vrouwen weigeren. Onvoldoende capaciteit in ziekenhuizen is een groeiend probleem dat om acute oplossingen vraagt. Speelde dit probleem voorheen voornamelijk in de Randstad, nu geldt het ook voor de regio’s daarbuiten. De KNOV pleit ervoor dat zorgverzekeraars op regionaal niveau inzicht geven in geboortezorgcapaciteit in de tweede lijn. Daarbij pleiten we ervoor om initiatieven die bijdragen aan een vermindering van capaciteitsproblemen te stimuleren en faciliteren in het kader van de JZOJP. 

Lees ook

en bekijk ook dit videointerview met Bahareh Goodarzi (verloskundige en promovendus bij Midwifery Science AVAG/AmsterdamUmc) over het belang van risicoselectie.