Bekostiging van de geboortezorg

Het uitgangspunt bij bekostiging van de geboortezorg is de beste zorg voor de zwangere vrouw en haar (ongeboren) kind.  

De KNOV zet in op een passende bekostiging. Met goede kwaliteit als uitgangspunt en een bekostiging die dat ondersteunt. Met ruimte voor verschillende experimenten en met oog voor de verschillen tussen regio’s. Zodat we van elkaar kunnen leren en de bekostiging daadwerkelijk de beste zorg voor de zwangere vrouw ondersteunt. Waarbij we geen wijzigingen in de bekostiging hoeven door te voeren als er geen aantoonbaar betere optie is.    

Tegelijk merken we dat de huidige reguliere bekostiging, via een abonnementstarief, geen stimulans biedt voor de kwaliteitsontwikkeling die de praktijk voor ogen heeft. Het biedt een vast gemiddeld bedrag per zwangere vrouw. Hierdoor wordt complexere zorg vaak onvoldoende vergoed en is er geen ruimte om rekening te houden met regionale verschillen. Het abonnementstarief is gebaseerd op het werk van de verloskundige in 2016. Dit biedt daardoor geen vergoeding voor nieuwe vormen van zorg, zoals zorg die verplaatst wordt van de tweede naar de eerste lijn, Centering Pregnancy of innovaties rondom eHealth en ICT-voorzieningen. Een passende bekostiging zou juist meer moeten uitnodigen om vernieuwing te stimuleren en zo de kwaliteit te verbeteren.  

Lees meer op de pagina over de Bekostiging van de geboortezorg – Werk & Organisatie