KNOV Winkelmandje (0) Menu

Wat doet de KNOV?

Gepubliceerd: 01 november 2013, laatste update: 16 oktober 2020

Internationale activiteiten

De KNOV is ook betrokken bij verschillende internationale organisaties, wereldwijde projecten en activiteiten. De beroepsgroep draagt hiermee haar solidariteit met verloskundigen in ontwikkelingslanden uit en levert zo een gepaste bijdrage aan de veiligheid van moeder- en kindzorg in de wereld. Ook wil de KNOV de ‘normale’ (fysiologische) verloskunde wereldwijd bevorderen en zo onnodige medicalisering tegengaan. De verloskundigenorganisatie en haar leden beschikken over kennis en kunde die bijdragen aan de aanpak van verloskundige vraagstukken in ontwikkelingslanden.

  • De KNOV zet zich in voor het terugdringen van de moeder- en babysterfte wereldwijd. Zij brengt daarom deze problematiek zo veel mogelijk onder de aandacht bij het Nederlandse publiek.
  • Ook draagt de beroepsorganisatie bij aan de bewustwording van Nederlandse verloskundigen over kennis van verloskundige systemen en verloskundige vraagstukken in ontwikkelingslanden. Onder andere door het Platform Internationaal.
  • Daarnaast stimuleert de KNOV de uitwisseling van verloskundige expertise tussen Nederland en één of een beperkt aantal geselecteerde landen door haar twinning methode twin2twin.

midwives4mothers

Midwives4mothers (m4m) is zelfstandige stichting opgericht door de KNOV. Samen met andere beroepsorganisaties van verloskundigen wereldwijd biedt m4m verloskundigen middelen aan om zich in te zetten voor de vermindering van moeder- en babysterfte wereldwijd.

Internationale verloskundige organisaties

De KNOV is lid van de volgende organisaties om zo Nederland te vertegenwoordigen in internationale platforms.

Deel via:

  • Facebook
  • Twitter
  • Twitter
  • E-mail

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen

Beroepsorganisatie van en voor verloskundigen

Word lid

Contact

Bel 088 888 39 99 of mail info@knov.nl

Bereikbaar van ma t/m vrij 9.00-17.00 uur