Nieuwsbericht

29 november 2023

De werkgroep heeft hard gewerkt aan de totstandkoming van de factsheet Obesitas en zwangerschap. Deze nieuwe publicatie vervangt de factsheet 'Verloskundigenzorg aan vrouwen met obesitas’ (2019). De KNOV kent meerdere factsheets met betrekking tot het onderwerp obesitas. Over de zorg aan vrouwen met kinderwens of over zwangerschap na bariatrische chirurgie is informatie te vinden in de factsheet Zwangerschap na bariatrische chirurgie. Daarnaast is de factsheet Macrosomie/Positieve discongruentie/LGA beschikbaar. 

Als verloskundige is het belangrijk bij alle cliënten aandacht te hebben voor gewicht en gewichtstoename en het effect hiervan voor, tijdens en na de zwangerschap, ongeacht de BMI. Preconceptioneel is het streven naar een optimaal gewicht de beste preventie voor negatieve uitkomsten geassocieerd met obesitas. Als er sprake is van obesitas voorafgaand aan de zwangerschap, wordt verwijzing naar een diëtist aanbevolen. In de zwangerschap wordt aangeraden de begeleiding en advies over gezonde voeding en beweging te richten op een gezonde gewichtstoename. Excessieve gewichtstoename is geassocieerd met een hogere kans op gewichtsretentie na de bevalling en daarmee een verhoogd BMI bij de start van een eventueel volgende zwangerschap en moet daarom vermeden worden, ongeacht BMI-klasse. Leefstijlinterventies postpartum blijken hierbij succesvol. Tenslotte is aandacht voor een correcte bejegening van elke zwangere belangrijk.  

Een aantal conclusies uitgelicht: 

  • Obesitas is geassocieerd met diverse minder goede uitkomsten voor moeder en kind. In het algemeen kunnen we stellen dat bij obesitas de kans op complicaties stijgt bij een toenemend BMI. 
  • In principe kunnen we stellen dat een zwangerschap en kraamperiode bij een vrouw met obesitas vaak fysiologisch verloopt, evenals bij een vrouw zonder obesitas, zeker bij multiparae.  

De factsheet is onderaan deze pagina, op de Kennispagina Obesitas of op de pagina Factsheets en TTM te downloaden (na inloggen).

Dit project wordt mogelijk gemaakt door Kwaliteitsgelden van ZonMw