Nieuwsbericht

27 januari 2022

In navolging op de richtlijnmodule ‘Electieve inductie van de baring bij aterme zwangeren‘ hebben de NVOG, NVK, Stichting Zelfbewustzwanger, Patiëntenfederatie Nederland en de KNOV de consultkaart 'Afwachten of de wens tot inleiden bij 39 weken zwangerschap' ontwikkeld. De consultkaart geeft duidelijk weer wat de mogelijkheden zijn bij 39 weken zwangerschap.

De meeste vrouwen bevallen tussen de 37 en 42 weken zwangerschap. In Nederland worden vrouwen meestal alleen eerder dan 41 weken zwangerschap ingeleid als daar een medische reden voor is. Soms geven vrouwen zelf aan dat ze toch eerder ingeleid willen worden omdat ze de laatste periode van de zwangerschap als fysiek of mentaal te zwaar ervaren. Het is dan belangrijk om samen met de vrouw te kijken hoe zij het beste ondersteund kan worden, zowel op fysiek als mentaal vlak. Daarbij kan de consultkaart de zorgprofessional en de zwangere helpen om een afweging te maken bij de keuze om (eventueel met ondersteuning) af te wachten tot de bevalling vanzelf begint of om de bevalling te laten inleiden in het ziekenhuis. 
Let op: voor inleiden vanaf 41 weken is er een andere consultkaart in ontwikkeling. Deze wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 gepubliceerd.

Je vindt de consultkaart onder dit nieuwsbericht en op richtlijnendatabase.nl. Hoe je als zorgverlener de consultkaart het beste kunt gebruiken, staat op medischspecialist.nl. Heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@knov.nl.