Nieuwsbericht

14 februari 2023

We geven je graag een update met betrekking tot een aantal multidisciplinaire richtlijnen en kwaliteitsproducten.
 

Verloskundige samenvatting MDR Chronische Bekkenpijn

De verloskundige samenvatting van de multidisciplinaire richtlijn Chronische Bekkenpijn is gepubliceerd. Dit document is gebaseerd op de MDR Chronische bekkenpijn (NVU, 2021).   
De MDR Chronische bekkenpijn is een uitgebreid document, waarvan slechts enkele delen relevant zijn voor verloskundigen. Daarom heeft de KNOV ervoor gekozen de MDR in de verloskunde te implementeren middels een samenvatting voor verloskundigen. Het document bevat een overzicht van definities en voor verloskundigen relevante informatie en aanbevelingen. De tekst uit de richtlijn is waar nodig aangevuld met een toelichting.
Voor uitgebreidere informatie en informatie uit andere modules wordt verwezen naar de MDR Chronische Bekkenpijn.

Geautoriseerd: Richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen  

De richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen van V&VN is geautoriseerd door het bestuur van de KNOV. Andere deelnemende organisaties zijn TNO, NBVK en NVOG. Na autorisatie van alle partijen wordt de richtlijn door het bestuur van V&VN geautoriseerd en gepubliceerd. We houden je op de hoogte zodra de richtlijn online staat. 

Stand van zaken MDR met KNOV als penvoerder 

Addendum postnatale zorg na sectio  
Het addendum postnatale zorg na sectio is een addendum bij de richtlijn postnatale zorg. Het addendum is geautoriseerd door de betrokken partijen en zit momenteel bij de KNOV in de laatste fase van het autorisatie- en afrondingsproces. Hierna volgt publicatie en communicatie.

Hypertensieve aandoeningen
Zoals in een eerdere update aangekondigd is er een fase geweest van afstemming met aanleunende beroepsgroepen om te komen tot multidisciplinaire modules en hiermee eenzelfde beleid in het gehele land te bewerkstelligen. Dit heeft geresulteerd in een extra commentaarronde voor een aantal beroepsgroepen. De commentaren voor hypertensieve aandoeningen worden deze week verwacht.

Anemie
Met betrekking tot de MDR Anemie verwachten we de commentaren uiterlijk 1 maart. Hierna worden ook deze laatste commentaren waar nodig en mogelijk verwerkt worden. Naar verwachting start in april de autorisatiefase.  

Opsporing en screening Foetale Groeirestrictie
De conceptteksten voor de herziening van deze richtlijn zijn bijna gereed. Deze worden in februari nog een laatste keer voorgelegd aan de werkgroep leden. Hierna start de commentaarfase (verwachting maart/april). 

Meer informatie 

Heb je vragen over dit overzicht of wil je graag meer informatie? Gebruik hiervoor dan dit formulier