LAMPION

Laatste update: 03 november 2021
Plaatsingsdatum: 10 september 2021

Het Landelijk informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden (LAMPION) is een netwerkorganisatie waarin landelijke organisaties samenwerken om informatie over zorg aan ongedocumenteerden te bundelen en zo o.a. zorginstellingen en zorgverleners zo goed mogelijk te informeren over wetgeving, ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen.  
 
Hulpverleners en begeleiders kunnen met Lampion contact opnemen met vragen en problemen op verscheidene terreinen. Deze kunnen gaan over zorginhoudelijke zaken waarmee hulpverleners geconfronteerd worden of over de bekostiging van de hulpverlening. Hulpverleners en begeleiders kunnen ook met vragen terecht over verblijfrechtelijke en opvangzaken. Deze dienen wel altijd gerelateerd te zijn aan de gezondheid van en gezondheidszorg voor personen. Lampion heeft goede contacten met andere instanties zoals VluchtelingenWerk en het Landelijk Ongedocumenteerden Steupunt (LOS), die de Lampion-medewerkers ondersteunen.  

Meer informatie

Website van LAMPION

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda