Richtlijn

Laatste update: 09 december 2021
Plaatsingsdatum: 09 september 2021

De Verloskundige Indicatielijst (VIL) is de landelijke basis voor samenwerkingsafspraken in de verloskundige keten. Bij specifieke verloskundige risico’s geeft de VIL aanbevelingen voor eerstelijns verloskundige zorg,  zorg in de tweede lijn onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog of een samenwerkingsvorm tussen eerste en tweede lijn. De VIL draagt daarmee bij aan een heldere taakafbakening tussen de verschillende beroepsgroepen. Maar de VIL biedt ook ruimte voor overlegsituaties waarin de verschillende beroepsgroepen gezamenlijk het beleid vaststellen, rekening houdend met de ‘best evidence’ en in samenspraak met de cliënt. Daarbij is het wenselijk dat de verantwoordelijkheid voor de zorg goed geregeld is en dat dit helder is voor de cliënt. De VIL 2003 is onderdeel van het Verloskundig Vademecum uit 2003.

 • De KNOV, NVOG, NVK en NHG werken samen aan een herziening van de VIL. Deze herziening gaat stapsgewijs, onderwerp voor onderwerp. De herziening wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep in opdracht van het College Perinatale Zorg (CPZ). Iedere herziening wordt voor commentaar voorgelegd aan de KNOV en de andere betrokken verenigingen. Na verwerking van het commentaar volgt autorisatie door de verenigingen. 

  • Wat is het verwachte tijdspad voor de VIL?
   De planning is dat in 2021 het grootste deel van de nieuwe VIL in structuur er staat.

  • Wat is de consequentie van de nieuwe VIL voor bijvoorbeeld zorgverzeraars?
   Het zijn samenwerkingsafspraken tussen zorgprofessionals, wie gaat wat doen. Mogelijk dat de monobekostiging knelt met de nieuwe afspraken wie wat gaat doen.
    
  • Moeten we bij een nieuwe VIL al onze zorgpaden herschrijven?
   Niet of nauwelijks. Een zorgpad beschrijft wie wat doet, vaak gebaseerd op een landelijke richtlijn die beschrijft wat voor zorg er gedaan moet worden. Als deze zorgpaden er al zijn is de stap dus al gezet van de vraag hoe de zorg moet naar wie de zorg gaat geven.
Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Lees ook

Overig

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma