Richtlijn

Laatste update: 17 november 2021
Plaatsingsdatum: 06 oktober 2021

De KNOV-standaard 'Prenatale verloskundige begeleiding' geeft aanbevelingen voor een cliëntgerichte prenatale begeleiding. Welke wensen en behoeften hebben zwangeren en hoe kan de verloskundige haar begeleiding daar zo goed mogelijk op afstemmen? Daarnaast geeft de standaard ook aanbevelingen voor de risicoselectie voor psychosociale problematiek, het prenatale consultschema, en beschrijft het de kennis, attitude en vaardigheden voor een cliëntgerichte begeleiding.

Deze tekst is nog niet geactualiseerd naar de laatste stand van zaken of laatste wetenschappelijke inzichten.

Nieuws

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda