Richtlijn

Laatste update: 14 februari 2023
Plaatsingsdatum: 08 februari 2023

In augustus 2021 is de multidisciplinaire richtlijn Chronische Bekkenpijn gepubliceerd door de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). De MDR is een uitgebreid document, slechts delen van de informatie zijn relevant voor verloskundigen. De KNOV heeft er voor gekozen om de MDR te implementeren in de verloskunde middels een samenvatting voor verloskundigen (februari 2022). Deze samenvatting bevat een overzicht van definities, voor verloskundigen relevante informatie en aanbevelingen. De tekst uit de MDR is gebruikt, waar nodig is de informatie aangevuld met een toelichting, geplaatst in de kaders. Voor uitgebreidere informatie en informatie uit andere modules wordt terugverwezen naar de MDR Chronische Bekkenpijn.

Lees ook

Overig

Meer Vakkennis & Wetenschap

Meer Werk & Organisatie

Oproepen

Agenda

Programma