Oproep

11 mei 2022

Zorg voor kwetsbare zwangeren en gezinnen is complex en sterk in ontwikkeling. Dit stelt hoge eisen aan betrokken verpleegkundigen en verzorgenden. In opdracht van ZonMw en in samenwerking met V&VN ontwikkelde TNO een richtlijn om hen daarbij te ondersteunen. Inmiddels is de richtlijn ‘Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen‘ in conceptvorm gereed. De KNOV is, naast alle betrokken V&VN afdelingen en andere betrokken partijen, gevraagd de conceptversie van de richtlijn te becommentariëren.

Graag vragen wij je uiterlijk 30 mei 2022 de concepttekst te beoordelen en het commentaarformulier te mailen naar Imara Wilsens via iwilsens@knov.nl.
De link naar de richtlijn en het commentaarformulier staat op de website van V&VN: Richtlijn Richtlijn Kwetsbaarheid eerste 1000 dagen | V&VN (venvn.nl) (op deze website staat een andere reactietermijn genoemd: deze is verlengd).