Oproep

22 september 2022

De handreiking huisbezoek die nu wordt gehanteerd is opgesteld in 2013 en geeft aan dat het prenatale huisbezoek rond de 34e week een integraal onderdeel is van de zorg door de verloskundige. Tijdens het bezoek worden medische controles uitgevoerd (deze vervangt een consult op de praktijk) en krijgt de zwangere de mogelijkheid om zich in het gesprek met de verloskundige voor te bereiden op de bevalling. Het bezoek geeft de verloskundige een goed beeld van de zwangere, de thuissituatie en de inhoudelijke voorbereiding op de bevalling. Maar is dat ook zo?

Om inzicht te krijgen in hoe de prenatale huisbezoeken in de huidige vorm verlopen, willen we je vragen een enquête in te vullen. Het duurt ongeveer vier minuten en de uitkomsten nemen we mee voor de herziening van de richtlijn. Klik hier om de enquête in te vullen. Alvast ontzettend bedankt.