Oproep

07 november 2022

Versterking van de positie en de belangenbehartiging van klinisch verloskundigen, neemt een belangrijke plaats in het jaarplan 2023 van de KNOV in. Het platform klinisch verloskundigen heeft als taak de KNOV te adviseren over welke belangen behartigd moeten worden en hoe de positie van de klinisch verloskundigen versterkt kan worden. In 2023 krijgt dit platform nog meer zeggenschap binnen de KNOV.  
 
Klinisch verloskundigen zijn de sterkst groeiende groep binnen de verloskunde. Klinisch verloskundigen nemen een steeds belangrijkere rol in binnen het ziekenhuis. Zij nemen meer taken over en dragen steeds meer verantwoordelijkheid. Het ministerie van VWS heeft in de zomer van 2021 formeel erkend dat klinisch verloskundigen wettelijk bevoegd zijn, om verloskundige handelingen zelfstandig in het ziekenhuis uit te voeren, mits zij hun bekwaamheid kunnen aantonen.  

De KNOV zet zich actief in voor de klinisch verloskundigen en heeft de volgende speerpunten: 

  • Hogere waardering (FWG 65) en erkenning voor de werkzaamheden van de klinisch verloskundigen die de afgelopen jaren flink zijn uitgebreid. 

  • Duidelijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in relatie tot het werk wat klinisch verloskundigen doen. 

  • De medezeggenschap vergroten binnen het ziekenhuis, het ziekenhuisbeleid en de ziekenhuisbegroting, in lijn met de zeggenschap die de gynaecologen hebben. 

  • Een gelijkwaardige positie als regiebehandelaar, met een eigen expertise en autonome bevoegdheid, inclusief het openen van DBC's. 

Wie zoeken we? 

We zoeken per direct 3 tot 4 klinisch verloskundigen voor het Platform klinisch verloskundigen die hun expertise willen inzetten.   

Wat kun je verwachten? 

Je gaat de KNOV adviseren met betrekking tot de volgende projecten: 

  • Het formuleren van een heldere visie vanuit de KNOV over het verstevigen van de professionele autonomie van klinisch verloskundigen. We kijken daarbij goed wat we kunnen leren van andere beroepen die een autonome positie hebben binnen hun vakgebied, zoals klinisch psychologen. 

  • Input en advies ten aanzien van de huidige stand van zaken met betrekking tot het deelregister klinisch verloskundigen.  

  • Inzichtelijk maken hoeveel en welke werkzaamheden en handelingen door klinisch verloskundigen worden verricht. 

  • Inzichtelijk maken wat de variatie is tussen ziekenhuizen in werkzaamheden, verrichtingen en bekostiging en salariëring van klinisch verloskundigen. 

  • Input leveren voor de verschillende projecten die binnen de KNOV lopen en waarbij de klinisch verloskundige betrokken is, op het gebied van Scholing & Wetenschap, Kwaliteit, Preventie, Communicatie, IT & Juridische vraagstukken. 

De verwachting is dat je minimaal 1 keer per maand 1,5 –2 uur (online via teams) deelneemt aan een vergadering. Indien nodig, frequenter.  

Wat we bieden 

Werkgroepleden krijgen een vergoeding van vacatiegelden op basis van bijgewoonde bijeenkomsten van €41,25 per uur. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt door de KNOV vergoed. 

Wil je graag meer informatie over de inhoud van de rol of de werkgroep neem dan contact op met voorzitter Louisa Hoogmoed: LouisaHoogmoed@live.nl. Ben je enthousiast? Stuur je CV en motivatie naar srodenburg@knov.nl