Oproep

19 januari 2023

De KNOV zoekt twee leden voor de commissie Uitwendige versie en een werkgroeplid voor de MDR Infectiepreventie in de Huisartsenpraktijk en Verloskundigenpraktijk. Heb jij affiniteit met deze onderwerpen en interesse in een van deze boeiende posities? 

Versterken positie uitwendige versie

De commissie Uitwendige versie bestaat al een aantal jaar uit 5-6 leden. Twee hiervan treden binnenkort af. Daarom zoeken we twee verloskundigen die werkzaam zijn als actief versiekundige, waarvan minimaal 1 werkzaam in de eerste lijn. Samen werken we aan het versterken en behouden van de uitwendige versie in de eerste lijn en aan het versterken van de positie van de uitwendige versie door alle verloskundigen (eerste en tweede lijn).

Wat kun je verwachten?
De commissie Uitwendige versie is een doorlopende commissie. We zoeken iemand die zich voor minimaal 1-2 jaar wil committeren als vast lid van de groep. Bijeenkomsten worden gepland naar gelang de ontwikkelingen. Naar verwachting zijn dit 6 bijeenkomsten in 2023 (vanaf 1 maart). Per bijeenkomst is de tijdsbesteding ongeveer 3 uur inclusief voorbereiding. In totaal: 18 uur in 2023.

MDR Infectiepreventie

De herziening van de MDR Infectiepreventie bestaat uit twee delen. Het eerste deel (algemene modules) start binnenkort en wordt geleid door de NHG. Enkele maanden later start de ontwikkeling van modules die specifiek gericht zijn op de verloskundigenpraktijk. De KNOV is hiervan penvoerder.
In de werkgroep zit al een lid met veel ervaring in deze richtlijn. We zoeken nog een eerstelijns (praktiserend) verloskundige om de vertaling naar het werkveld te maken.
Bij voorkeur een verloskundige met een eigen praktijk, solo, duo of maatschap.

Wat kun je verwachten?
De MDR heeft een officiële doorlooptijd van ongeveer 2 jaar tot aan de autorisatie en implementatiefase.
Het eerste, algemene deel bestaat uit 6-8 werkgroepbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst start in kwartaal 1 van 2023. Het tweede, verloskundig deel bestaat uit 2-3 bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden in afstemming gepland en vinden (deels) online plaats.
Tijdsinvestering: 4 uur, inclusief voorbereiding en nazoekwerk. In totaal kun je dus rekenen op 40-50 uur verdeeld over de doorlooptijd.

Wat bieden we?

Werkgroepleden krijgen een vacatievergoeding van €41,25 op basis van bijgewoonde bijeenkomsten. Ook de voorbereiding van de bijeenkomsten wordt vergoed. Ingezette uren kun je gebruiken voor het Kwaliteitsregister.

Interesse?

Lijkt het je leuk om deel te nemen of wil je meer informatie? Stuur dan uiterlijk 6 februari 2023 een mail naar iwilsens@knov.nl.