Minister Kuipers besluit ondanks weerstand in het veld IB regulier te maken: Tweede Kamer nu aan zet

21 maart 2022
Minister Kuipers besluit ondanks weerstand in het veld IB regulier te maken: Tweede Kamer nu aan zet

Op 21 maart 2022, heeft de minister van VWS een Kamerbrief verstuurd. In deze brief schrijft de minister dat hij het experiment integrale bekostiging regulier wil maken per 2023. Tegelijkertijd wil de minister de reguliere bekostiging verder verbeteren, onder meer door het werken aan cliëntprofielen, het stimuleren van samenwerking en kijken naar de bekostiging van de acute verloskunde.

De minister noemt dit een ‘tweesporenbeleid’ en ziet dit als route naar een passende bekostiging. Maar volgens de KNOV wijst het verleden uit dat het in de praktijk geen tweesporenbeleid gaat zijn. De beslissing van de minister is een zogeheten 'voorhangbesluit'. De Tweede Kamer heeft vanaf nu 30 dagen om te reageren op dit voornemen en pas hierna wordt officieel een opdracht gegeven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Kortom, de Tweede Kamer is aan zet om dit voorgenomen besluit te voorkomen. De KNOV roept daartoe op en zoekt het gesprek op.

De KNOV betreurt het voornemen van de minister zeer om het experiment integrale bekostiging regulier te maken. Helemaal omdat er een goede alternatieve oplossing ligt met als basis het gezamenlijk doorlopen ‘Common Eye traject’. Hier is het afgelopen jaar heel hard aan gewerkt door BO Geboortezorg, Patiëntenfederatie, NVOG en KNOV in opdracht van het ministerie van VWS. In september is het aan het ministerie van VWS aangeboden.

Vragen en reacties bespreken
Er zullen logischerwijs veel vragen en reacties leven onder verloskundigen. Tijdens het wekelijkse vragenuurtje KNOV in gesprek op de dinsdagmiddag van 16:00-17:00 is er ruimte hiervoor, en zal de KNOV een toelichting geven. De link vind je hier. Er zullen vanzelfsprekend nog meer momenten volgen.

Geen compromis, maar het volgen van de tweedelijns lobby
De keuze die de minister maakt, gaat slecht uitpakken voor de geboortezorg op de (middel)lange termijn, maar werkt nu ook al door. Het tweesporenbeleid heeft de afgelopen jaren vooral geleid tot verdeeldheid en een eenzijdige focus op integrale bekostiging door zorgverzekeraars, NZa en het ministerie van VWS. Het heeft geleid tot situaties zoals in ’t Gooi, maar ook tot stilstand in andere regio’s doordat zorgverzekeraars alleen op integrale bekostiging willen inzetten. Het is jammer dat de minister niet de kans heeft gepakt om de sector bij elkaar te brengen.

Het besluit is niet het teken van een compromis tussen partijen, maar het er doorheen duwen van een besluit waar nooit enig draagvlak voor is geweest. Geen draagvlak bij de zorgverleners, gezien de regio’s die stoppen met integrale bekostiging en 90% van de regio’s die niet meedoen. Geen draagvlak bij de cliënten die massaal de petitie Noodalarm (initiatief vanuit de samenleving) hebben ondertekend: 120.000 keer. Al jaren is hier discussie over en de minister kiest nu met zijn besluit voor de lobby van de tweedelijn.

Tweede Kamer aan zet 
De KNOV heeft de afgelopen maanden contact gelegd met verschillende Tweede Kamerleden om het standpunt van de KNOV te delen, in gesprek  te gaan en de gezamenlijke oplossingsrichting toe te lichten. De komende weken zal dit geintensiveerd worden. De KNOV gelooft nog steeds in de mogelijkheid waarbij alle partijen IGO/niet-IGO gebruik maken van dezelfde bekostiging. Waarvoor het common eye traject de basis vormt. Daarmee een einde te maken aan de tweedeling die de geboortezorg rondom de bekostiging typeert. Waar mogelijk en nodig zal de route via de media gebruikt worden om dit nader toe te lichten, zoals eerder een ingezonden opinieartikel met Franka Cadée in de Trouw. 

Gedane oproep levert praktijkervaringen op
Daarnaast zal gebruik worden gemaakt van de oproep die is gedaan onder verloskundigen. Circa 100 praktijken hebben hier inmiddels op gereageerd. De uitkomsten zullen komende week naar buiten komen en aan de Tweede Kamerleden worden aangeboden. Veel van de meldingen zien toe op marktverdeling, vermindering van keuzevrijheid en de negatieve effecten van een tweesporenbeleid. Eerder zijn enkele casussen hiervan al met de NZa en VWS gedeeld. Vooralsnog is daar geen reactie op gekomen.

Versterking van eerstelijnsverloskundige
In de brief stelt de minister dat hij de eerstelijnsverloskundige wil ondersteunen en versterken. Zo stelt hij dat: “De positie van de eerstelijnsverloskundige niet ter discussie staat en juist versterkt moet worden om onnodige hospitalisering van de geboortezorg te voorkomen.” Ook steunt de KNOV het voornemen uit de brief om de reguliere bekostiging te verbeteren. 90% van de sector maakt hiervan gebruik en heeft recht op een betere bekostiging. De afgelopen jaren hebben deze zorgverleners, mede door de eenzijdige focus op integrale bekostiging, niet de ondersteuning gekregen die nodig is.

Mooie woorden en toezeggingen die helaas niet worden ondersteund door dit besluit. Er zijn geen acties aan gekoppeld. Integendeel, met het voornemen om integrale bekostiging regulier te maken, neemt de minister een besluit wat hier haaks op staat. Graag ziet de KNOV van de minister hoe hij hier concreet invulling aan gaat geven. Mede gezien het gegeven dat zorgverzekeraars altijd hebben volgehouden dat zij alleen willen inzetten op integrale bekostiging.

Samenwerking met andere partijen
Uiteraard werkt de KNOV samen met andere partijen die dezelfde richting ondersteunen. De KNOV heeft contact met de initiatiefnemers van de petitie, cliëntenorganisaties zoals de Geboortebeweging en met de Federatie van VSV’s. Zo heeft de Geboortebeweging recent nog een heldere en uitgebreide brief geschreven. Vaak informeren verloskundigen naar het standpunt van de andere partijen aan de landelijke tafel; uit de bijgesloten brief van het ministerie van VWS blijkt dat de Federatie van VSV’s en de KNOV tegen het regulier maken van integrale bekostiging zijn.

Meer weten?
Neem contact op met senior programmamanager dhr. Job Paulus (06-58065205 of jpaulus@knov.nl).