Aandacht voor tolken in de geboortezorg bij Argos

28 december 2021

Op zaterdag 25 december dook radioprogramma Argos opnieuw in de noodzaak van de inzet van tolken in de zorg, en specifiek nu in de geboortezorg. Verloskundigen, gynaecologen en zwangeren zelf komen aan het woord. Daarnaast hebben de Johannes Wierstichting, Jeugd en Gezondheidszorg, de vereniging van jeugdartsen en ook de KNOV hun reactie aan Argos gegeven voor een online artikel dat hierbij verscheen.

De nijpende taalproblemen in de geboortezorg met daarbij een recent  breed aangenomen motie in de Tweede Kamer nopen demissionair minister De Jonge (VWS) namelijk tot een noodoplossing: het ministerie wil de wegbezuinigde tolkendiensten in de basisverzekering opnemen, liefst zo snel mogelijk. Uit een rondgang van Argos blijkt dat de branche zelf echter weinig in het plan ziet. Uit beantwoording blijkt dat het ministerie dezelfde route overweegt die eerder dit jaar is ingezet voor de geestelijke gezondheidszorg. Psychologen en andere medewerkers van de GGZ kunnen met ingang van januari 2022 een tolkenconsult declareren bij de zorgverzekeraar.

De KNOV zit hierin net als de andere bevraagde partijen niet de oplossing. Op deze manier moeten verloskundigenpraktijken ieder hun eigen tolkendiensten gaan regelen en dat leidt tot hoge administratieve lasten, We willen niet dat verloskundigen daarmee worden opgezadeld. Los van de administratie vreest de KNOV ook dat de toegankelijkheid voor de zorg in gevaar komt. Sommige praktijken zullen wel een tolkendienst afsluiten en anderen niet. Maar of je verstaanbaar bent rondom de geboorte van je kind zou voor iedereen gelijk moeten zijn en niet per praktijk mogen verschillen.

De bal ligt nu bij het ministerie, dat een besluit moet nemen over de tolkenkwestie. Verschillende partijen bepleiten het terugbrengen van de landelijke subsidie waarmee één centrale tolkendienst wordt ingericht. Met één landelijk nummer voor de gehele zorg.

Meer weten?