NZa voert motie integrale bekostiging niet in zijn geheel uit

10 juni 2021

De in februari aangenomen motie waarin wordt gevraagd om het experiment IB te verlengen, met de huidige hoeveelheid IGO’s, wordt door de NZa niet in zijn geheel uitgevoerd.

Het experiment wordt wel met een jaar verlengd, maar staan ondertussen nieuwe toetreders toe. Zo heeft de NZa laten weten (zie de brief onderaan deze pagina). De KNOV betreurt de gang van zaken en heeft met spoed een overleg met VWS aangevraagd. De KNOV is van mening dat de motie in zijn geheel uitgevoerd dient te worden en hier niet door de NZa eenzijdig van afgeweken kan worden.

Daarnaast zijn we in gesprek over de juridische mogelijkheden die de KNOV nu heeft. Ook zijn we in contact met de Tweede Kamer over het niet uitvoeren van de door hun aangenomen motie.

Geen nieuwe toetreders

Dat er geen nieuwe toetreders komen is een essentieel onderdeel van de motie. Het zorgt er voor dat er tijd is om met elkaar in gesprek te gaan en een passende oplossing te vinden. Zonder dat er onwenselijke situaties ontstaan zoals de IGO in het Gooi. Wanneer er toch ruimte is voor nieuwe toetreders wordt hier aan voorbij gegaan.

Bovendien vindt de KNOV dat de NZa op basis van de huidige regelgeving deze beslissing niet mag nemen. De juridische onderbouwing mist en is bovendien niet toetsbaar en transparant.

Als laatste merken we op dat het eenzijdig afwijken van de motie niet bijdraagt aan het vertrouwen waar we juist met elkaar aan moeten werken. Het gaat voorbij aan de balans die in de motie zat. De IGO’s konden door gaan met hun experiment, maar tegelijkertijd wel pas op de plaats met nieuwe toetreders. Het geeft het beeld dat de keuzes rondom IB al zijn gemaakt. Het benadrukt maar weer eens dat het experiment vooral een splijtzwam is, in plaats van dat het partijen samen brengt. Dit hebben we de NZa via een brief laten weten (zie onderaan deze pagina).

De KNOV houdt de leden in de komende periode via de nieuwsbrief en in de komende ALV verder op de hoogte over de ontwikkelingen rondom de integrale bekostiging.

Meer informatie