Petitie ingediend tegen integrale bekostiging

15 januari 2021

Op 14 januari is een petitie gestart tegen de integrale bekostiging. Je hebt hier als verloskundige mogelijk informatie over ontvangen of gelezen. Met het oog daarop vinden we het belangrijk onze leden nader te informeren. De KNOV is niet betrokken bij het indienen en opzetten van de petitie. Ook wij hebben onze zorgen over recente ontwikkelingen, maar zijn hierover in gesprek met de NZa en VWS. We lichten dat kort toe.

Zorgen over integrale bekostiging

De indieners maken zich zorgen over de ontwikkelingen rondom de integrale bekostiging. Ze zien daarin een ontwikkeling dat de laagdrempelige geboortezorg in de wijk, met voordelen voor de zwangeren, onder druk komt te staan. Tevens wijzen zij op de onwenselijke effecten voor de keuzevrijheid van de zwangere.

Met het oog daarop zijn zij een petitie gestart om zo aandacht te vragen voor deze ontwikkeling. Zij willen hiermee voorkomen dat integrale bekostiging als reguliere bekostiging wordt ingevoerd en dat er ook ruimte ontstaat voor andere experimenten.

KNOV deelt de zorgen, maar heeft geen rol bij petitie

De KNOV benadrukt dat zij geen indiener is van deze petitie. Naar aanleiding van ontwikkelingen in de praktijk waarin ongewenste effecten van de integrale bekostiging naar voren kwamen, zet de KNOV in op andere kanalen om dit onder de aandacht te brengen. Zo hebben we begin januari brieven gestuurd aan de NZa, het ministerie van VWS en aan Kamerleden, waarin we oproepen om de beslissing over de integrale bekostiging te herzien en deze niet op te nemen in de reguliere bekostiging. Dat hebben we recent benadrukt in een interview met Zorgvisie en Medisch contact.

Verbinden in een gepolariseerd debat

De KNOV beseft dat het debat rondom de integrale bekostiging een gepolariseerd debat is geworden. Met veel passie en oud zeer uit het verleden. Dat is onwenselijk en maakt de knoop die we met elkaar moeten ontwarren ingewikkeld. De keuze in de regio en ook aan de landelijke tafels lijkt te zijn versimpeld tussen “je bent voor” of “je bent tegen”. De wereld is echter niet zo zwart-wit als deze bekostigingsdiscussie doet vermoeden.

Er is veel overeenstemming te vinden op de kwaliteit en op de passie die verloskundigen allemaal hebben voor hun vak. Ongeacht de organisatievorm of bekostigingsvorm die daar aan gekoppeld is. Uiteindelijk is de organisatie en de bekostiging slechts een middel wat we inzetten om de beste zorg voor de zwangere te leveren. Het zoeken van verbinding, leren van elkaar en werken vanuit de inhoud is een belangrijke opgave voor ons allemaal. De KNOV gaat daar de komende periode meer aandacht aan schenken. De KNOV zet richting de toekomst graag in op een bekostiging die ondersteunend is aan al onze leden, ongeacht de organisatievorm en gebaseerd op verbetering van de kwaliteit voor de zwangere. We denken ook dat een dergelijke passende bekostiging mogelijk is en blijven hierover met de landelijke partijen in overleg.

Wat moet ik doen?

Zoals aangegeven is de KNOV met landelijke partijen in gesprek over de zorgen die we hebben met betrekking tot de integrale bekostiging. De minister heeft aangegeven met haar besluit te wachten.

We begrijpen dat we leden hebben die de inhoud wel graag willen ondersteunen. Tegelijkertijd zijn er leden die hier anders tegen aan kijken. Het is aan de individuele leden zelf om te kijken of ze deze petitie willen ondertekenen.